Træningslejre og landshold

Træningslejre og landshold

1. For at kunne søge tilskud skal man være aktivt medlem og ikke være i restance i kajakklubben Neptun, man skal ligeledes have været aktivt medlem minimum et helt kalenderår.

2. Ansøgeren skal være U14, U16, U18, U21 eller U23 roer, samt ansøgeren skal være under uddannelse. Ved udtagelser til senior slutrunder i kajakpolo eller world cup/EM/VM i kajak kan ansøger også komme i betragtning selvom pågældende er i arbejde.

3. Ansøgeren skal ved årets start udfærdige en plan over sæsonens mål og forberedelser, deri forventede deltagelse i træningslejre/landsholdssamlinger og stævner indenlandske og udenlandske. Denne skal afleveres til bestyrelsen inden sæsonstart eller senest 1. marts.

4. Ansøgeren skal være tilknyttet DKF kraftcentre, DKF landshold, DKF bruttolandshold eller på anden måde være tilknyttet udvalgt elite hold.

5. Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger i marts måned og ansøgerne får besked senest 1. april.

6. Ansøgeren er forpligtet til at sørge for at resultater bliver formidlet til lokalpressen, samt sørge for at relevante udtagelser og resultater bliver lagt op på klubbens hjemmeside.

7. Der udbetales puljer som besluttes af bestyrelsen, en ansøger kan på en sæson, modtage en eller flere mindre puljer. Dette afhænger af ansøgeres niveau/målsætning samt udgifter til udlandsrejser. Bestyrelsen beslutter suverænt antallet af puljer og beløbsstørrelser.

8. Ansøgeren skal altid repræsentere klubben i uniform og rotøj.

Besluttet på bestyrelsesmøde 7. juni 2012.
Redigeret af bestyrelse d. 6. februar 2019.