Handicap Regler 2024

Løbene

De 20 onsdage fra maj – september er i år en konkurrence
Handicap: Handicap: 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9 og 11/9

Om løbet

Løbets starttid er onsdag kl. 18:30 foran klubhuset.

Sikkerhed

Sikkerhedsudvalget, bestående af xx, afgør på dagen ud fra vandtemperatur, vindstyrke og retning, samt den sportslige værdi, om løbet kan gennemføres.

Banen

Banen har en længde på 1 km pr omgang og ligger med start ud for den store flydebro mellem 2 bøjer i forlængelse af denne. Der skal roes 4 omgange. Dvs. at løbet er på ca. 4 km. En orange bøje udlagt SØ for den Blå Planet, efterfulgt af endnu en bøje udlagt Nord for sejlrenden til Kastrup Industrihavn. Herefter indgår startlinjens 2 bøjer, sammen med en tredje bøje udlagt nord for disse, således at de samlet udgør en 3 punkts vending. Alle bøjer efter starten, skal passeres venstre om (med uret). Mållinjen er mellem flydebroen og første bøje i 3-punkts vendingen.

Regler for Handicap

Løbet foregår over 20 onsdage mellem 1/5 og 11/9.

1) Ved første deltagelse gives 100 point (Formål = indplacering i handicap tiderne)

2) Herefter gives der 200 point til nr. 1 i mål. Efterfølgende placeringer får point = 200 point minus antal sekunder senere i mål delt med 10. F.eks. 30 sekunder senere i mål = 200-(30/10) = 197 point

3) Der gives minimum 100 point for at stille op (også såfremt en deltager udgår)

4) Der gives point for forbedring i løbet af sæsonen. Antal sekunders forbedring fra første tid til bedste tid delt med 2.

5)  Start tider udregnes på baggrund af en deltagers snit af de seneste 3 løbs dage. (Formål at få så mange som muligt i mål næsten samtidig). Hvis en deltagere ikke har deltaget de seneste 3 løb udregnes starttid på baggrund af deltagerens seneste tid.

6) Starttider udregnes som starttid heltals divideres med 15 sek. 

7) Nybegyndere kan deltage og ror ”kun” 2 omgange

 

Bådtyper

Der er frit valg af bådtype. Både K1, K2 og K4, kap og tur samt polokajak og SUP kan deltage. Det er tilladt at skifte mellem kap og tur. SUP padler 2, 3 eller 4 runder efter aftale.

Bådnumre

Alle deltagende både skal have et tydeligt og let læseligt bådnummer placeret lodret på bagdækket under hvert løb. Hvert hold ror med samme nummer sæsonen igennem. 2 hold kan ikke deltage med samme nummer. På samme måde skal der bruges et nyt nummer, hvis der udskiftes i besætningen.

Starttider

Alle deltagere starter første gang på 0:00 tid = klokken 18:30.

Nye roere/hold – starter i tid 0:00. Hvis, efter nogle onsdage, nye roere/hold vælger en start anden end 0:00, tildeles roeren/holdet ikke nogen point.

Ikke startede både, skal ligge klar af 3-punktsvendingen, således at både på vej rundt i denne, ikke bliver generet.

Starteren råber start tiderne op for de roere der stiller op og har starttider.

Der gives 3 strafpoint ved tyvstart (både hvis der startes for tidligt eller hvis der startes foran startlinjen). Starteren vil ikke nødvendigvis kalde både tilbage, så det er roernes eget ansvar ikke at tyvstarte. Ved grove tyvstarter diskvalificeres båden.

Startlisten kan ses i klubben hver onsdag fra kl. ca. kl. 17.30. Du skal selv strege dit navn over med en overstregningspen på startlisten og se hvornår du skal starte (altså hvilket minuttal).

Startlisten bliver også offentliggjort her på http://kajakklubbenneptun.dk