Om Forken

Foreningens formål

Støtteforeningen Forken har til formål at støtte både klubben og medlemmerne.

Medlemsskab

Du kan blive medlem ved at henvende dig til formanden Ole Wedderkind på e-mail owedderkind@gmail.com

Kontingent

Kontingentet udgør pt. kr. 175,- pr. år.

Støtteforeningens konto nr. i Arbejdernes Landsbank:   5324  -  0253686

Hvis du skifter e-mail skal du meddele Forken det!

Årligt lotteri

For dette beløb er du med i et årligt lotteri. Udtrækningen foregår på den årlige general komsammen.

Faste arrangementer

Den blå rute, en tur i Københavns Havn

Samt tur til stævner i Danmark

Jule Banko i december.

Tilmelding på opslag i klubben.