Om Forken

Foreningens formål

Støtteforeningen Forken har til formål at støtte både klubben og medlemmerne.

Medlemsskab

Du kan blive medlem ved at henvende dig til formanden Ole Wedderkind på e-mail owedderkind@gmail.com

Kontingent

Kontingentet udgør pt. kr. 175,- pr. år, som indsættes på Forkens konto:

Nr. 7631  0002005721

Husk at skrive dit navn ved overførsel. Hvis du skifter e-mail skal du meddele Forken det!

Årligt lotteri

For dette beløb er du med i et årligt lotteri. Udtrækningen foregår på den årlige general komsammen.

Julebanko dato kommer i november.

Tøndeslagning til fastelavn.

Tilmelding på opslag i klubben.