Startliste kommende onsdag 2019

Startliste 11. september

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
40 01:00 Anja Barratt 41:19
41 04:15 Tommy Hansen 38:13
54 07:45 Cecilié Bailey 34:35
56 10:00 Jan Fischer 32:21
51 10:45 Lone & Lya 31:38
35 11:00 Cavan Jeffery 31:18
28 11:15 Mette 31:14
42 12:15 Maja & Lone 30:06
43 12:30 Oliver S 29:47
79 13:00 Mikael Tosti 29:23
38 13:30 Tine Brinck Nicolaisen 28:48
49 13:45 Lone & Mette 28:35
22 13:45 Maja Zimmermann 28:34
21 14:00 Lotte Merkelsen 28:19
48 14:30 Karen & Pernille 27:59
26 14:45 K4 - Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
74 15:00 Signe Sonne 27:28
46 15:45 Lisbet & Mette 26:44
19 16:15 Jens 26:06
11 16:30 Lya & Mette 25:53
20 16:45 Allan Rex 25:34
5 17:00 Lisbeth & Berit 25:28
8 17:00 Rene & Bent 25:23
27 17:15 Christian Søholm Andersen 25:03
1 17:30 Leon Andreasen 24:58
68 17:45 Joachim & Viktor 24:32
25 17:45 Bjarne Lilje 24:32
29 18:45 Lars og Lisbet 23:41
10 18:45 Polle & Peter 23:39
32 18:45 Lille Mogens 23:38
4 18:45 Morten Kjær 23:34
17 19:00 Marianne S 23:23
9 19:15 Kurt Næsby 23:05
101 19:30 Bjarne & Morten 22:56
3 19:45 Lars Bülow Jørgensen 22:40
34 19:45 Kurt & Morten P. 22:40
66 19:45 Emil Hatt 22:32
18 19:45 Henrik Juul Wallin 22:32
55 20:00 Kurt & Anton 22:30
23 20:00 Axel Brask 22:27
73 20:00 Claus Søe 22:17
76 20:00 Oliver Kok 22:16
33 20:15 Eva & Lars Bojsen 22:05
69 20:15 Martin & Morten Sanderhoff 22:04
80 20:30 Tine & Claus Sørensen 21:52
44 20:30 Jacob Sonne 21:50
30 20:45 Jack O'Hagan 21:35
12 21:00 Marianne & Flemming 21:17
233 21:30 Henning Gad 20:47
15 21:45 Philip Sørensen 20:32
62 22:00 Lars Staack & Flemming 20:27
47 22:00 Troels Lund 20:21
50 22:00 Christian Sigsgaard 20:18
39 25:45 Morten Iversen 16:39

Startliste 4. september

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
40 01:00 Anja Barratt 41:19
41 04:15 Tommy Hansen 38:13
54 07:45 Cecilié Bailey 34:35
56 10:00 Jan Fischer 32:21
51 10:45 Lone & Lya 31:38
35 11:00 Cavan Jeffery 31:18
28 11:15 Mette 31:14
42 12:15 Maja & Lone 30:06
43 12:30 Oliver S 29:47
79 13:00 Mikael Tosti 29:23
38 13:30 Tine Brinck Nicolaisen 28:48
49 13:45 Lone & Mette 28:35
22 13:45 Maja Zimmermann 28:34
21 14:00 Lotte Merkelsen 28:19
48 14:30 Karen & Pernille 27:59
26 14:45 K4 - Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
74 15:00 Signe Sonne 27:28
27 15:30 Christian Søholm Andersen 26:59
46 15:45 Lisbet & Mette 26:44
19 16:15 Jens 26:09
11 16:30 Lya & Mette 25:53
20 16:45 Allan Rex 25:34
5 17:00 Lisbeth & Berit 25:28
8 17:00 Rene & Bent 25:23
1 17:30 Leon Andreasen 24:58
68 17:45 Joachim & Viktor 24:32
25 17:45 Bjarne Lilje 24:32
29 18:45 Lars og Lisbet 23:41
10 18:45 Polle & Peter 23:39
32 18:45 Lille Mogens 23:38
4 18:45 Morten Kjær 23:34
17 19:00 Marianne S 23:23
9 19:15 Kurt Næsby 23:05
34 19:45 Kurt & Morten P. 22:40
3 19:45 Lars Bülow Jørgensen 22:40
76 19:45 Oliver Kok 22:40
66 19:45 Emil Hatt 22:32
18 19:45 Henrik Juul Wallin 22:32
55 20:00 Kurt & Anton 22:30
23 20:00 Axel Brask 22:27
73 20:00 Claus Søe 22:17
33 20:15 Eva & Lars Bojsen 22:05
69 20:15 Martin & Morten Sanderhoff 22:04
80 20:30 Tine & Claus Sørensen 21:52
44 20:30 Jacob Sonne 21:50
30 20:45 Jack O'Hagan 21:35
12 21:00 Marianne & Flemming 21:17
233 21:15 Henning Gad 21:08
15 21:45 Philip Sørensen 20:32
62 22:00 Lars Staack & Flemming 20:27
47 22:00 Troels Lund 20:21
50 22:00 Christian Sigsgaard 20:18
39 25:45 Morten Iversen 16:39

Startliste 28. august

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
40 01:00 Anja Barratt 41:19
19 03:45 Jens 38:45
41 04:15 Tommy Hansen 38:13
54 04:45 Cecilié Bailey 37:33
56 10:00 Jan Fischer 32:21
51 10:45 Lone & Lya 31:38
35 11:00 Cavan Jeffery 31:18
28 11:15 Mette 31:14
42 12:15 Maja & Lone 30:06
43 12:30 Oliver S 29:47
79 13:00 Mikael Tosti 29:23
22 13:15 Maja Zimmermann 29:15
38 13:30 Tine Brinck Nicolaisen 28:48
21 14:00 Lotte Merkelsen 28:19
48 14:30 Karen & Pernille 27:59
26 14:45 K4 - Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
74 15:00 Signe Sonne 27:28
27 15:30 Christian Søholm Andersen 26:59
46 15:45 Lisbet & Mette 26:44
5 16:30 Lisbeth & Berit 25:54
11 16:30 Lya & Mette 25:53
20 16:30 Allan Rex 25:47
8 17:00 Rene & Bent 25:23
1 17:30 Leon Andreasen 24:58
68 17:45 Joachim & Viktor 24:32
25 17:45 Bjarne Lilje 24:32
32 18:30 Lille Mogens 23:51
4 18:45 Morten Kjær 23:43
29 18:45 Lars og Lisbet 23:41
10 18:45 Polle & Peter 23:39
17 19:00 Marianne S 23:26
9 19:15 Kurt Næsby 23:15
76 19:30 Oliver Kok 22:49
34 19:45 Kurt & Morten P. 22:40
3 19:45 Lars Bülow Jørgensen 22:40
66 19:45 Emil Hatt 22:32
18 19:45 Henrik Juul Wallin 22:32
55 20:00 Kurt & Anton 22:30
23 20:00 Axel Brask 22:27
73 20:00 Claus Søe 22:17
33 20:15 Eva & Lars Bojsen 22:11
69 20:15 Martin & Morten Sanderhoff 22:04
80 20:30 Tine & Claus Sørensen 21:52
44 20:30 Jacob Sonne 21:50
30 20:45 Jack O'Hagan 21:35
12 21:00 Marianne & Flemming 21:17
233 21:15 Henning Gad 21:08
15 21:45 Philip Sørensen 20:32
62 22:00 Lars Staack & Flemming 20:27
47 22:00 Troels Lund 20:21
50 22:00 Christian Sigsgaard 20:18
39 25:45 Morten Iversen 16:39

Startliste 21. august

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
40 01:00 Anja Barratt 41:19
19 03:45 Jens 38:45
41 04:15 Tommy Hansen 38:13
56 10:00 Jan Fischer 32:21
51 10:45 Lone & Lya 31:38
35 11:00 Cavan Jeffery 31:18
28 11:15 Mette 31:14
42 12:15 Maja & Lone 30:06
43 12:30 Oliver S 29:47
79 13:00 Mikael Tosti 29:23
22 13:15 Maja Zimmermann 29:15
38 13:30 Tine Brinck Nicolaisen 28:48
21 14:00 Lotte Merkelsen 28:19
48 14:30 Karen & Pernille 27:59
26 14:45 K4 - Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
74 15:00 Signe Sonne 27:28
27 15:30 Christian Søholm Andersen 26:59
46 15:45 Lisbet & Mette 26:44
5 16:30 Lisbeth & Berit 25:54
11 16:30 Lya & Mette 25:53
20 16:30 Allan Rex 25:47
8 17:00 Rene & Bent 25:23
29 17:00 Lars og Lisbet 25:16
1 17:30 Leon Andreasen 24:58
68 17:45 Joachim & Viktor 24:32
25 17:45 Bjarne Lilje 24:32
32 18:15 Lille Mogens 24:02
4 18:45 Morten Kjær 23:43
10 18:45 Polle & Peter 23:39
17 19:00 Marianne S 23:26
9 19:15 Kurt Næsby 23:15
76 19:30 Oliver Kok 22:49
3 19:45 Lars Bülow Jørgensen 22:40
34 19:45 Kurt & Morten P. 22:40
66 19:45 Emil Hatt 22:32
18 19:45 Henrik Juul Wallin 22:32
55 20:00 Kurt & Anton 22:30
23 20:00 Axel Brask 22:27
73 20:00 Claus Søe 22:17
80 20:15 Tine & Claus Sørensen 22:15
33 20:15 Eva & Lars Bojsen 22:11
69 20:15 Martin & Morten Sanderhoff 22:04
44 20:30 Jacob Sonne 21:50
30 20:45 Jack O'Hagan 21:35
12 21:00 Marianne & Flemming 21:17
233 21:15 Henning Gad 21:08
15 21:45 Philip Sørensen 20:32
62 22:00 Lars Staack & Flemming 20:27
47 22:00 Troels Lund 20:21
50 22:00 Christian Sigsgaard 20:18
39 25:45 Morten Iversen 16:39

Startliste 14. august

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
40 01:00 Anja Barratt 41:19
19 03:45 Jens 38:45
41 04:15 Tommy Hansen 38:13
56 10:00 Jan Fischer 32:21
51 10:45 Lone & Lya 31:38
35 11:00 Cavan Jeffery 31:18
28 11:15 Mette 31:14
42 12:15 Maja & Lone 30:06
38 12:30 Tine Brinck Nicolaisen 29:52
43 12:30 Oliver S 29:47
79 13:00 Mikael Tosti 29:23
22 13:15 Maja Zimmermann 29:15
74 13:30 Signe Sonne 28:48
21 13:45 Lotte Merkelsen 28:31
27 14:15 Christian Søholm Andersen 28:12
48 14:30 Karen & Pernille 27:59
26 14:45 K4 - Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
20 15:45 Allan Rex 26:41
5 16:30 Lisbeth & Berit 25:54
11 16:30 Lya & Mette 25:53
8 17:00 Rene & Bent 25:23
29 17:00 Lars og Lisbet 25:16
1 17:30 Leon Andreasen 24:58
32 17:45 Lille Mogens 24:34
68 17:45 Joachim & Viktor 24:32
25 17:45 Bjarne Lilje 24:32
10 18:15 Polle & Peter 24:14
4 18:45 Morten Kjær 23:43
9 18:45 Kurt Næsby 23:40
17 18:45 Marianne S 23:36
76 19:30 Oliver Kok 22:49
3 19:45 Lars Bülow Jørgensen 22:40
34 19:45 Kurt & Martin 22:40
18 19:45 Henrik Juul Wallin 22:34
66 19:45 Emil Hatt 22:32
55 20:00 Kurt & Anton 22:30
73 20:00 Claus Søe 22:28
23 20:00 Axel Brask 22:27
33 20:00 Eva & Lars Bojsen 22:19
80 20:15 Tine & Claus Sørensen 22:15
69 20:15 Martin & Morten Sanderhoff 22:13
44 20:30 Jacob Sonne 21:50
30 20:45 Jack O'Hagan 21:35
233 21:00 Henning Gad 21:27
12 21:00 Marianne & Flemming 21:17
15 21:45 Philip Sørensen 20:32
62 22:00 Lars Staack & Flemming 20:27
47 22:00 Troels Lund 20:21
50 22:00 Christian Sigsgaard 20:18
39 25:45 Morten Iversen 16:39

Startliste 7. august

.
Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
40 01:00 Anja Barratt 41:19
19 03:45 Jens 38:45
41 04:15 Tommy Hansen 38:13
56 10:00 Jan Fischer 32:21
51 10:45 Lone & Lya 31:38
35 11:00 Cavan Jeffery 31:18
28 11:15 Mette 31:14
42 12:15 Maja & Lone 30:06
38 12:30 Tine Brinck Nicolaisen 29:52
43 12:30 Oliver S 29:47
79 13:00 Mikael Tosti 29:23
22 13:15 Maja Zimmermann 29:15
74 13:30 Signe Sonne 28:48
21 13:45 Lotte Merkelsen 28:31
27 14:15 Christian Søholm Andersen 28:12
48 14:30 Karen & Pernille 27:59
26 14:45 K4 - Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
20 15:45 Allan Rex 26:41
5 16:30 Lisbeth & Berit 25:54
11 16:30 Lya & Mette 25:53
8 17:00 Rene & Bent 25:23
29 17:00 Lars og Lisbet 25:16
25 17:15 Bjarne Lilje 25:01
1 17:30 Leon Andreasen 24:58
32 17:45 Lille Mogens 24:34
68 17:45 Joachim & Viktor 24:32
10 18:00 Polle & Peter 24:16
4 18:45 Morten Kjær 23:43
9 18:45 Kurt Næsby 23:40
17 18:45 Marianne S 23:36
76 19:30 Oliver Kok 22:49
3 19:45 Lars Bülow Jørgensen 22:40
18 19:45 Henrik Juul Wallin 22:34
66 19:45 Emil Hatt 22:32
55 20:00 Kurt & Anton 22:30
73 20:00 Claus Søe 22:28
33 20:00 Eva & Lars Bojsen 22:27
23 20:00 Axel Brask 22:27
80 20:15 Tine & Claus Sørensen 22:15
233 20:15 Henning Gad 22:14
69 20:15 Martin & Morten Sanderhoff 22:13
44 20:30 Jacob Sonne 21:50
30 20:45 Jack O'Hagan 21:35
12 21:00 Marianne & Flemming 21:17
15 21:45 Philip Sørensen 20:32
62 22:00 Lars Staack & Flemming 20:27
47 22:00 Troels Lund 20:21
50 22:00 Christian Sigsgaard 20:18
39 25:45 Morten Iversen 16:39

Startliste 31. juli

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
40 01:00 Anja Barratt 41:19
19 03:45 Jens 38:45
56 10:00 Jan Fischer 32:21
51 10:45 Lone & Lya 31:38
35 11:00 Cavan Jeffery 31:18
28 11:15 Mette 31:14
42 12:15 Maja & Lone 30:06
38 12:30 Tine Brinck Nicolaisen 29:52
43 12:30 Oliver S 29:47
79 13:00 Mikael Tosti 29:23
22 13:15 Maja Zimmermann 29:15
74 13:30 Signe Sonne 28:48
21 13:45 Lotte Merkelsen 28:31
27 14:15 Christian Søholm Andersen 28:12
48 14:30 Karen & Pernille 27:59
26 14:45 K4 - Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
20 15:45 Allan Rex 26:41
5 16:30 Lisbeth & Berit 25:54
11 16:30 Lya & Mette 25:53
8 17:00 Rene & Bent 25:23
29 17:00 Lars og Lisbet 25:16
25 17:15 Bjarne Lilje 25:01
1 17:30 Leon Andreasen 24:58
32 17:45 Lille Mogens 24:34
10 18:00 Polle & Peter 24:16
4 18:45 Morten Kjær 23:43
9 18:45 Kurt Næsby 23:40
17 18:45 Marianne S 23:36
76 19:30 Oliver Kok 22:49
3 19:45 Lars Bülow Jørgensen 22:40
18 19:45 Henrik Juul Wallin 22:34
66 19:45 Emil Hatt 22:32
73 20:00 Claus Søe 22:28
33 20:00 Eva & Lars Bojsen 22:27
23 20:00 Axel Brask 22:27
80 20:15 Tine & Claus Sørensen 22:15
233 20:15 Henning Gad 22:14
69 20:15 Martin & Morten Sanderhoff 22:13
44 20:30 Jacob Sonne 21:50
30 20:45 Jack O'Hagan 21:35
12 21:00 Marianne & Claus Søe 21:17
15 21:45 Philip Sørensen 20:32
62 22:00 Lars Staack & Flemming 20:27
47 22:00 Troels Lund 20:21
50 22:00 Christian Sigsgaard 20:18
39 25:45 Morten Iversen 16:39

Startliste 24. juli

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
19 01:00 Jens 38:45
56 07:15 Jan Fischer 32:21
51 08:00 Lone & Lya 31:38
35 08:15 Cavan Jeffery 31:18
28 08:30 Mette 31:14
40 09:30 Mikael, Lone, Anja og Christian S. 30:12
38 09:45 Tine Brinck Nicolaisen 29:56
79 10:15 Mikael Tosti 29:23
22 10:30 Maja Zimmermann 29:15
74 10:45 Signe Sonne 28:48
21 11:00 Lotte Merkelsen 28:31
27 11:30 Christian Søholm Andersen 28:12
48 11:45 Karen & Pernille 27:59
26 12:00 Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
20 13:00 Allan Rex 26:41
5 13:45 Lisbeth & Berit 25:56
11 13:45 Lya & Mette 25:53
8 14:15 Rene & Bent 25:23
29 14:15 Lars og Lisbet 25:16
1 14:30 Leon Andreasen 25:14
25 14:30 Bjarne Lilje 25:01
32 15:00 Lille Mogens 24:34
10 15:15 Polle & Peter 24:16
4 16:00 Morten Kjær 23:43
9 16:00 Kurt Næsby 23:40
17 16:00 Marianne S 23:36
76 16:45 Oliver Kok 22:49
3 17:00 Lars Bülow Jørgensen 22:40
18 17:00 Henrik Juul Wallin 22:34
66 17:00 Emil Hatt 22:32
73 17:15 Claus Søe 22:28
33 17:15 Eva & Lars Bojsen 22:27
23 17:15 Axel Brask 22:27
80 17:30 Tine & Claus Sørensen 22:15
233 17:30 Henning Gad 22:14
69 17:30 Martin & Morten Sanderhoff 22:13
44 17:45 Jacob Sonne 21:50
30 18:00 Jack O'Hagan 21:35
12 18:15 Marianne & Claus Søe 21:17
15 19:00 Philip Sørensen 20:32
62 19:15 Lars Staack & Flemming 20:27
50 19:15 Christian Sigsgaard 20:18
39 23:00 Morten Iversen 16:39

Startliste 17. juli

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
19 01:00 Jens 38:45
35 05:45 Cavan Jeffery 33:50
56 07:15 Jan Fischer 32:21
28 08:30 Mette 31:14
40 09:30 Mikael, Lone, Anja B. og Christian Søholm 30:12
79 10:15 Mikael Tosti 29:23
22 10:30 Maja Zimmermann 29:15
74 10:45 Signe Sonne 28:48
21 11:00 Lotte Merkelsen 28:31
48 11:45 Karen & Pernille 27:59
26 12:00 Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
20 13:00 Allan Rex 26:41
5 13:30 Lisbeth & Berit 26:12
1 13:30 Leon Andreasen 26:05
11 13:45 Lya & Mette 25:53
8 14:15 Rene & Bent 25:23
29 14:15 Lars og Lisbet 25:16
25 14:30 Bjarne Lilje 25:01
32 15:00 Lille Mogens 24:34
10 15:15 Polle & Peter 24:16
4 16:00 Morten Kjær 23:43
9 16:00 Kurt Næsby 23:40
17 16:00 Marianne S 23:36
76 16:45 Oliver Kok 22:49
3 17:00 Lars Bülow Jørgensen 22:40
33 17:00 Eva & Lars Bojsen 22:39
18 17:00 Henrik Juul Wallin 22:34
66 17:00 Emil Hatt 22:32
73 17:15 Claus Søe 22:28
23 17:15 Axel Brask 22:27
80 17:30 Tine & Claus Sørensen 22:15
233 17:30 Henning Gad 22:14
69 17:30 Martin & Morten Sanderhoff 22:13
44 17:45 Jacob Sonne 21:50
30 18:00 Jack O'Hagan 21:35
12 18:15 Marianne & Claus Søe 21:17
15 19:00 Philip Sørensen 20:32
62 19:15 Lars Staack & Flemming 20:27
50 19:15 Christian Sigsgaard 20:18
34 22:30 Tine Brinck Nicolaisen 17:02

Startliste 3. juli 2019

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
19 01:00 Jens 38:45
56 07:15 Jan Fischer 32:21
79 10:15 Mikael Tosti 29:23
22 10:30 Maja Zimmermann 29:15
74 10:45 Signe Sonne 28:48
21 11:00 Lotte Merkelsen 28:31
48 11:45 Karen & Pernille 27:59
26 12:00 Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
20 13:00 Allan Rex 26:41
5 13:30 Lisbeth & Berit 26:12
1 13:30 Leon Andreasen 26:05
11 13:45 Lya & Mette 25:53
8 14:15 Rene & Bent 25:23
25 14:30 Bjarne Lilje 25:01
32 15:00 Lille Mogens 24:34
10 15:15 Polle & Peter 24:16
4 16:00 Morten Kjær 23:43
9 16:00 Kurt Næsby 23:40
17 16:00 Marianne S 23:36
76 16:45 Oliver Kok 22:49
3 17:00 Lars Bülow Jørgensen 22:40
33 17:00 Eva & Lars Bojsen 22:39
18 17:00 Henrik Juul Wallin 22:34
66 17:00 Emil Hatt 22:32
73 17:15 Claus Søe 22:28
23 17:15 Axel Brask 22:27
80 17:30 Tine & Claus Sørensen 22:15
233 17:30 Henning Gad 22:14
69 17:30 Martin & Morten Sanderhoff 22:13
44 17:45 Jacob Sonne 21:50
30 18:00 Jack O'Hagan 21:35
12 18:15 Marianne & Claus Søe 21:17
15 19:00 Philip Sørensen 20:32
62 19:15 Lars Staack & Flemming 20:27
50 19:15 Christian Sigsgaard 20:18

Startliste 26. juni 2019

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
19 01:00 Jens 38:45
56 07:15 Jan Fischer 32:21
79 10:15 Mikael Tosti 29:23
22 10:30 Maja Zimmermann 29:15
74 10:45 Signe Sonne 28:48
21 11:00 Lotte Merkelsen 28:31
48 11:45 Karen & Pernille 27:59
26 12:00 Lya, Lone, Mette & Mikael 27:42
20 13:00 Allan Rex 26:41
5 13:30 Lisbeth & Berit 26:12
1 13:30 Leon Andreasen 26:05
11 13:45 Lya & Mette 25:53
8 14:15 Rene & Bent 25:23
25 14:30 Bjarne Lilje 25:01
32 15:00 Lille Mogens 24:34
10 15:15 Polle & Peter 24:16
4 16:00 Morten Kjær 23:43
9 16:00 Kurt Næsby 23:40
17 16:00 Marianne S 23:36
76 16:45 Oliver Kok 22:49
3 17:00 Lars Bülow Jørgensen 22:40
33 17:00 Eva & Lars Bojsen 22:39
18 17:00 Henrik Juul Wallin 22:34
66 17:00 Emil Hatt 22:32
73 17:15 Claus Søe 22:28
23 17:15 Axel Brask 22:27
80 17:30 Tine & Claus Sørensen 22:15
233 17:30 Henning Gad 22:14
69 17:30 Martin & Morten Sanderhoff 22:13
44 17:45 Jacob Sonne 21:50
30 18:00 Jack O'Hagan 21:35
12 18:15 Marianne & Claus Søe 21:17
15 19:00 Philip Sørensen 20:32
62 19:15 Lars Staack & Flemming 20:27
50 19:15 Christian Sigsgaard 20:18

Starttider 19. juni 2019

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
19 01:00 Jens 38:45
56 07:15 Jan Fischer 32:21
79 10:15 Mikael Tosti 29:23
22 10:30 Maja Zimmermann 29:15
74 10:45 Signe Sonne 28:48
21 11:00 Lotte Merkelsen 28:31
48 11:45 Karen & Pernille 27:59
20 13:00 Allan Rex 26:41
5 13:30 Lisbeth & Berit 26:12
1 13:30 Leon Andreasen 26:05
11 13:45 Lya & Mette 25:53
8 14:15 Rene & Bent 25:23
25 14:30 Bjarne Lilje 25:01
32 15:00 Lille Mogens 24:34
10 15:15 Polle & Peter 24:16
4 16:00 Morten Kjær 23:43
9 16:00 Kurt Næsby 23:40
17 16:00 Marianne S 23:36
76 16:45 Oliver Kok 22:49
3 17:00 Lars Bülow Jørgensen 22:40
33 17:00 Eva & Lars Bojsen 22:39
18 17:00 Henrik Juul Wallin 22:34
66 17:00 Emil Hatt 22:32
73 17:15 Claus Søe 22:28
23 17:15 Axel Brask 22:27
233 17:15 Henning Gad 22:17
80 17:30 Tine & Claus Sørensen 22:15
69 17:30 Martin & Morten Sanderhoff 22:13
44 17:45 Jacob Sonne 21:50
30 18:00 Jack O'Hagan 21:35
12 18:15 Marianne & Claus Søe 21:17
15 19:00 Philip Sørensen 20:32
62 19:15 Lars Staack & Flemming 20:27
50 19:15 Christian Sigsgaard 20:18

Starttider 5. juni 2019

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
56 01:00 Jan Fischer 32:21
79 03:15 Mikael Tosti 30:03
22 03:15 Maja Zimmermann 30:03
74 04:30 Signe Sonne 28:48
21 04:45 Lotte Merkelsen 28:45
48 05:30 Karen & Pernille 27:59
20 06:45 Allan Rex 26:41
5 07:15 Lisbeth & Berit 26:12
11 07:15 Lya & Mette 26:06
1 07:15 Leon Andreasen 26:05
8 07:45 Rene & Bent 25:45
25 08:15 Bjarne Lilje 25:01
32 08:45 Lille Mogens 24:34
10 09:00 Polle & Peter 24:17
9 09:15 Kurt Næsby 24:02
4 09:30 Morten Kjær 23:52
76 10:30 Oliver Kok 22:49
3 10:45 Lars Bülow Jørgensen 22:40
33 10:45 Eva & Lars Bojsen 22:39
18 10:45 Henrik Juul Wallin 22:34
66 10:45 Emil Hatt 22:32
23 11:00 Axel Brask 22:27
69 11:00 Martin & Morten Sanderhoff 22:22
80 11:00 Tine & Claus Sørensen 22:19
44 11:30 Jacob Sonne 21:50
30 11:45 Jack O'Hagan 21:35
12 12:00 Marianne & Claus Søe 21:17
15 12:45 Philip Sørensen 20:32
62 13:00 Lars Staack & Flemming 20:27
50 13:00 Christian Sigsgaard 20:18

Starttider 29. maj 2019

Bådnr Næste starttid Navn Bedste tid
22 01:00 Maja Zimmermann 33:30
56 02:00 Jan Fischer 32:21
79 04:15 Mikael Tosti 30:03
5 05:00 Lisbeth & Berit 29:29
48 06:30 Karen & Pernille 27:59
9 07:00 Kurt Næsby 27:29
11 07:45 Lya & Mette 26:36
20 07:45 Allan Rex 26:41
8 08:00 Rene & Bent 26:18
1 08:15 Leon Andreasen 26:05
32 08:15 Lille Mogens 26:14
25 08:45 Bjarne Lilje 25:41
3 09:00 Lars Jørgensen 25:22
10 09:45 Polle & Peter 24:45
4 10:30 Morten Kjær 23:52
80 11:00 Tine & Claus Sørensen 23:24
18 11:15 Henrik Juul Wallin 23:02
33 11:15 Eva & Lars Bojsen 23:15
23 11:30 Axel Brask 22:54
69 11:30 Martin & Morten Sanderhoff 22:59
44 12:15 Jacob Sonne 22:07
12 12:30 Marianne & Claus Søe 21:51
30 12:45 Jack O'Hagan 21:35
62 13:15 Lars Staack & Flemming 21:03
15 13:45 Philip Sørensen 20:32
50 14:00 Christian Sigsgaard 20:18

Starttider 22. maj 2019

Bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
56 01:00 Jan Fischer 32:21
79 03:15 Mikael Tosti 30:03
9 04:30 Kurt Næsby 29:00
48 05:30 Karen & Pernille 27:59
32 06:15 Lille Mogens 27:06
11 06:45 Lya & Mette 26:36
20 06:45 Allan Rex 26:41
8 07:00 Rene & Bent 26:18
1 07:15 Leon Andreasen 26:05
25 07:45 Bjarne Lilje 25:41
10 08:45 Polle & Peter 24:45
4 09:30 Morten Kjær 23:52
80 10:00 Tine & Claus Sørensen 23:24
33 10:15 Eva & Lars Bojsen 23:15
18 10:15 Henrik Juul Wallin 23:02
23 10:30 Axel Brask 22:54
69 10:30 Martin & Morten Sanderhoff 22:59
44 11:15 Jacob Sonne 22:07
12 11:30 Marianne & Claus Søe 21:51
30 11:45 Jack O'Hagan 21:35
62 12:15 Lars Staack & Flemming 21:03
15 12:45 Philip Sørensen 20:32
50 13:00 Christian Sigsgaard 20:18

Starttider 8. maj 2019

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
8 00:45 Rene & Bent 31:03
11 02:45 Lya & Mette 29:14
9 03:00 Kurt Næsby 29:00
48 04:00 Karen & Pernille 27:59
10 04:30 Polle & Peter 27:29
32 04:45 Lille Mogens 27:06
25 04:45 Bjarne Lilje 27:07
1 05:45 Leon Andreasen 26:05
33 06:00 Eva & Lars Bojsen 25:51
4 06:15 Morten Kjær 25:42
23 07:30 Axel Brask 24:22
18 07:30 Henrik Juul Wallin 24:23
69 08:30 Martin & Morten Sanderhoff 23:16
44 08:30 Jacob Sonne 23:22
80 08:30 Tine & Claus Sørensen 23:24
12 08:45 Marianne & Claus Søe 23:12
30 09:00 Jack O'Hagan 23:00
62 10:15 Lars Staack & Flemming 21:37
50 10:30 Christian Sigsgaard 21:28

Starttider 12. september 2018

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
7 03:30 Rasmus Martin Hansen 33:20
35 08:00 Maja Zimmermann 28:47
21 10:45 Allan Rex Pedersen 26:03
46 11:00 Rene og Bent 25:46
33 11:45 Eva & Lars Bojsen 25:06
26 12:00 Lars Bülow Jørgensen 24:58
25 13:00 Bjarne K2 23:56
60 13:00 Poul Erik & Peter R. 23:53
20 13:15 Henrik Juul Wallin 23:45
13 13:30 Kurt Næsby 23:24
23 13:45 Axel Brask 23:04
5 13:45 Morten Kjær 23:04
80 14:45 Tine & Claus Sørensen 22:10
9 14:45 Jacob Sonne-Hansen 22:05
45 15:00 Mathias S 21:46
19 15:15 Miklas & Lars 21:42
22 15:15 Anders Therkelsen 21:32
18 15:30 Marianne S. & Claus Søe 21:16
233 16:15 Henning Gad 20:40

Starttider 5. september

Reel starttid Navn Bedste tid
03:30 Rasmus Martin Hansen 33:20
03:45 Maja Zimmermann 33:04
07:30 Allan Rex Pedersen 29:16
08:30 Rene og Bent 28:21
10:45 Henrik Juul Wallin 26:05
11:30 Morten Kjær 25:30
11:30 Kurt Næsby 25:20
11:45 Eva & Lars Bojsen 25:06
12:00 Lars Bülow Jørgensen 24:58
12:15 Axel Brask 24:44
12:45 Jacob Sonne-Hansen 24:08
13:00 Mathias S 23:47
14:00 Tine & Claus Sørensen 22:47
14:15 Marianne S. & Claus Søe 22:44
15:15 Miklas & Lars 21:42
15:15 Henning Gad 21:40

Starttider 29. august

Reel starttid Navn Bedste tid
00:45 Rasmus Martin Hansen 36:02
03:45 Maja Zimmermann 33:04
07:00 Allan Rex Pedersen 29:58
10:00 Mathias S 26:59
10:45 Henrik Juul Wallin 26:05
11:30 Morten Kjær 25:30
11:30 Kurt Næsby 25:20
12:00 Lars Bülow Jørgensen 24:58
12:00 Axel Brask 24:54
12:30 Jacob Sonne-Hansen 24:18
14:00 Tine & Claus Sørensen 22:47
14:15 Marianne S. & Claus Søe 22:44
15:15 Miklas & Lars 21:42
15:15 Henning Gad 21:40

Starttider 22. august

Reel starttid Navn Bedste tid
27:00 Henning Gad 21:48
26:00 Miklas & Lars 22:12
26:00 Tine & Claus Sørensen 22:57
25:00 Philip Zimmermann 23:05
25:00 Marianne S. & Claus Søe 23:25
25:00 Martin og Morten 23:32
25:00 Jacob Sonne-Hansen 23:52
25:00 Eva & Lars Bojsen 23:58
24:00 Leon Andreasen 24:57
24:00 Martin Herup Rosenkilde 24:58
23:00 Kurt Næsby 25:03
23:00 Emil Krarup Hatt 25:13
23:00 Lars Bülow Jørgensen 25:13
23:00 Bjarne & Mette  26:00
23:00 Axel Brask 26:00
22:00 Henrik Juul Wallin 26:08
22:00 Morten Kjær 26:29
21:00 Lille Mogens 27:07
21:00 Berit & Lisbeth 27:13
20:00 Pernille & Karen 28:33
19:00 K4 29:53
16:00 Anders Therkelsen 32:23
16:00 Ulrich Hansen 32:44
13:00 Bent Winberg 35:09
13:00 Rasmus Martin Hansen 35:30
12:00 Brian Paamand 36:23
03:00 Oliver Kok 45:17
01:00 Maja Zimmermann 47:28

 

Starttider 15/8

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
41 05:30 Dorthe Bartels 25:24
42 06:30 Claus S. & Claus R. 24:28
28 09:30 Bent Winberg 21:20
39 09:45 Karin Ribe 21:15
56 09:45 Rene Andreasen 21:12
35 10:00 Maja Zimmermann 20:53
34 10:00 Mette S. & Lisbeth L. 20:51
7 10:15 Rasmus Martin Hansen 20:43
38 10:45 Lisbet K. & Mette S. 20:06
10 10:45 Oliver & Elisabeth 20:05
62 11:30 Philip & Anders 19:27
15 11:30 Jens Mørch 19:26
4 11:30 K4 19:26
29 11:30 Oliver Zimmermann 19:26
55 11:45 Oliver & Oliver 19:13
21 11:45 Allan Rex Pedersen 19:13
48 12:00 Pernille & Karen 18:49
11 12:30 Berit & Lisbeth 18:27
25 13:00 Bjarne K2 17:59
1 13:15 Emil Krarup Hatt 17:40
32 13:30 Lille Mogens 17:26
78 13:30 Marianne Sidenius 17:22
5 13:30 Morten Kjær 17:20
20 13:30 Henrik Juul Wallin 17:17
26 13:30 Lars Bülow Jørgensen 17:17
13 13:45 Kurt Næsby 17:12
31 13:45 Leon & Mette 17:09
60 13:45 Poul Erik & Peter R. 17:09
22 13:45 Anders Therkelsen 17:06
40 13:45 Lisbet og Lars Bülow 17:01
33 14:15 Eva & Lars Bojsen 16:38
23 14:30 Axel Brask 16:29
37 14:30 Kim Junget 16:27
72 14:30 Kurt & Morten 16:23
9 14:45 Jacob Sonne-Hansen 16:14
80 14:45 Tine & Claus Sørensen 16:01
69 15:00 Martin og Morten 16:00
30 15:15 Morten K. & Claus Søe 15:41
8 15:15 Christian Sigsgaard 15:37
19 15:30 Miklas & Lars 15:22
233 16:15 Henning Gad 14:44

Starttider 8/8

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
7 01:00 Rasmus Martin Hansen 29:51
41 05:30 Dorthe Bartels 25:24
42 06:30 Claus S. & Claus R. 24:28
39 08:30 Karin Ribe 22:16
28 09:00 Bent Winberg 21:53
35 09:15 Maja Zimmermann 21:39
56 09:45 Rene Andreasen 21:12
34 10:00 Mette S. & Lisbeth L. 20:51
38 10:45 Lisbet K. & Mette S. 20:06
10 10:45 Oliver & Elisabeth 20:05
21 11:00 Allan Rex Pedersen 19:53
62 11:30 Philip & Anders 19:27
15 11:30 Jens Mørch 19:26
4 11:30 K4 19:26
29 11:30 Oliver Zimmermann 19:26
55 11:45 Oliver & Oliver 19:13
11 12:00 Berit & Lisbeth 18:51
48 12:00 Pernille & Karen 18:49
78 12:30 Marianne Sidenius 18:25
32 12:30 Lille Mogens 18:18
25 13:00 Bjarne K2 17:59
1 13:15 Emil Krarup Hatt 17:40
60 13:15 Poul Erik & Peter R. 17:35
40 13:15 Lisbet og Lars Bülow 17:32
31 13:30 Leon & Mette 17:24
5 13:30 Morten Kjær 17:20
20 13:30 Henrik Juul Wallin 17:17
26 13:30 Lars Bülow Jørgensen 17:17
13 13:45 Kurt Næsby 17:12
23 13:45 Axel Brask 17:06
22 13:45 Anders Therkelsen 17:06
33 14:00 Eva & Lars Bojsen 16:50
37 14:00 Kim Junget 16:46
72 14:30 Kurt & Morten 16:23
80 14:45 Tine & Claus Sørensen 16:14
9 14:45 Jacob Sonne-Hansen 16:14
69 14:45 Martin og Morten 16:11
30 15:00 Morten K. & Claus Søe 15:54
8 15:15 Christian Sigsgaard 15:37
19 15:30 Miklas & Lars 15:22
233 15:45 Henning Gad 15:09

Starttider 1/8

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
7 01:00 Rasmus Martin Hansen 29:51
41 05:30 Dorthe Bartels 25:24
42 06:30 Claus S. & Claus R. 24:28
39 08:30 Karin Ribe 22:16
28 09:00 Bent Winberg 21:53
35 09:15 Maja Zimmermann 21:39
56 09:45 Rene Andreasen 21:12
34 10:00 Mette S. & Lisbeth L. 20:51
38 10:45 Lisbet K. & Mette S. 20:06
10 10:45 Oliver & Elisabeth 20:05
21 11:00 Allan Rex Pedersen 19:53
62 11:30 Philip & Anders 19:27
4 11:30 K4 19:26
15 11:30 Jens Mørch 19:26
29 11:30 Oliver Zimmermann 19:26
55 11:45 Oliver & Oliver 19:13
11 12:00 Berit & Lisbeth 18:51
48 12:00 Pernille & Karen 18:49
78 12:30 Marianne Sidenius 18:25
32 12:30 Lille Mogens 18:18
25 13:00 Bjarne K2 17:59
1 13:15 Emil Krarup Hatt 17:40
60 13:15 Poul Erik & Peter R. 17:35
40 13:15 Lisbet og Lars Bülow 17:32
31 13:30 Leon & Mette 17:24
5 13:30 Morten Kjær 17:20
20 13:30 Henrik Juul Wallin 17:17
26 13:30 Lars Bülow Jørgensen 17:17
13 13:45 Kurt Næsby 17:12
23 13:45 Axel Brask 17:06
22 13:45 Anders Therkelsen 17:06
33 14:00 Eva & Lars Bojsen 16:50
37 14:00 Kim Junget 16:46
72 14:30 Kurt & Morten 16:23
80 14:45 Tine & Claus Sørensen 16:14
9 14:45 Jacob Sonne-Hansen 16:14
69 14:45 Martin og Morten 16:11
30 15:00 Morten K. & Claus Søe 15:54
8 15:15 Christian Sigsgaard 15:37
19 15:30 Miklas & Lars 15:22
233 15:45 Henning Gad 15:09

Strattider 25/7

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
7 01:00 Rasmus Martin Hansen 29:51
41 05:30 Dorthe Bartels 25:24
42 06:30 Claus S. & Claus R. 24:28
39 08:30 Karin Ribe 22:16
28 09:00 Bent Winberg 21:53
35 09:15 Maja Zimmermann 21:39
56 09:45 Rene Andreasen 21:12
34 10:00 Mette S. & Lisbeth L. 20:51
38 10:45 Lisbet K. & Mette S. 20:06
10 10:45 Oliver & Elisabeth 20:05
21 11:00 Allan Rex Pedersen 19:53
4 11:30 K4 19:26
15 11:30 Jens Mørch 19:26
29 11:30 Oliver Zimmermann 19:26
55 11:45 Oliver & Oliver 19:13
11 12:00 Berit & Lisbeth 18:51
48 12:00 Pernille & Karen 18:49
78 12:30 Marianne Sidenius 18:25
32 12:30 Lille Mogens 18:18
25 13:00 Bjarne K2 17:59
1 13:15 Emil Krarup Hatt 17:40
60 13:15 Poul Erik & Peter R. 17:35
40 13:15 Lisbet og Lars Bülow 17:32
31 13:30 Leon & Mette 17:24
5 13:30 Morten Kjær 17:20
20 13:30 Henrik Juul Wallin 17:17
26 13:30 Lars Bülow Jørgensen 17:17
13 13:45 Kurt Næsby 17:12
23 13:45 Axel Brask 17:06
22 13:45 Anders Therkelsen 17:06
33 14:00 Eva & Lars Bojsen 16:50
37 14:00 Kim Junget 16:46
72 14:30 Kurt & Morten 16:23
9 14:45 Jacob Sonne-Hansen 16:14
80 14:45 Tine & Claus Sørensen 16:14
69 14:45 Martin og Morten 16:11
30 15:00 Morten K. & Claus Søe 15:54
8 15:15 Christian Sigsgaard 15:37
19 15:30 Miklas & Lars 15:22
233 15:45 Henning Gad 15:09

Starttider 18/7

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
7 01:00 Rasmus Martin Hansen 29:51
39 08:30 Karin Ribe 22:16
28 09:00 Bent Winberg 21:53
35 09:15 Maja Zimmermann 21:39
56 09:45 Rene Andreasen 21:12
34 10:00 Mette S. & Lisbeth L. 20:51
38 10:45 Lisbet K. & Mette S. 20:06
10 10:45 Oliver & Elisabeth 20:05
21 11:00 Allan Rex Pedersen 19:53
4 11:30 K4 19:26
15 11:30 Jens Mørch 19:26
29 11:30 Oliver Zimmermann 19:26
55 11:45 Oliver & Oliver 19:13
11 12:00 Berit & Lisbeth 18:51
48 12:00 Pernille & Karen 18:49
32 12:30 Lille Mogens 18:18
78 12:30 Marianne Sidenius 18:25
25 13:00 Bjarne K2 17:59
60 13:15 Poul Erik & Peter R. 17:35
40 13:15 Lisbet og Lars Bülow 17:32
1 13:15 Emil Krarup Hatt 17:40
26 13:30 Lars Bülow Jørgensen 17:17
20 13:30 Henrik Juul Wallin 17:17
5 13:30 Morten Kjær 17:20
31 13:30 Leon & Mette 17:24
23 13:45 Axel Brask 17:06
13 13:45 Kurt Næsby 17:12
22 13:45 Anders Therkelsen 17:06
33 14:00 Eva & Lars Bojsen 16:50
37 14:00 Kim Junget 16:46
72 14:30 Kurt & Morten 16:23
69 14:45 Martin og Morten 16:11
80 14:45 Tine & Claus Sørensen 16:14
9 14:45 Jacob Sonne-Hansen 16:14
30 15:00 Morten K. & Claus Søe 15:54
8 15:15 Christian Sigsgaard 15:37
19 15:30 Miklas & Lars 15:22
233 15:45 Henning Gad 15:09

Starttider 11/7

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
7 01:00 Rasmus Martin Hansen 29:51
39 08:30 Karin Ribe 22:16
28 09:00 Bent Winberg 21:53
35 09:15 Maja Zimmermann 21:39
56 09:45 Rene Andreasen 21:12
34 10:00 Mette S. & Lisbeth L. 20:51
38 10:45 Lisbet K. & Mette S. 20:06
10 10:45 Oliver & Elisabeth 20:05
21 11:00 Allan Rex Pedersen 19:53
15 11:30 Jens Mørch 19:26
4 11:30 K4 19:26
29 11:30 Oliver Zimmermann 19:26
55 11:45 Oliver & Oliver 19:13
11 12:00 Berit & Lisbeth 18:51
48 12:00 Pernille & Karen 18:49
32 12:30 Lille Mogens 18:18
78 12:30 Marianne Sidenius 18:25
25 12:45 Bjarne K2 18:13
1 13:15 Emil Krarup Hatt 17:40
60 13:15 Poul Erik & Peter R. 17:35
26 13:30 Lars Bülow Jørgensen 17:17
20 13:30 Henrik Juul Wallin 17:17
5 13:30 Morten Kjær 17:20
31 13:30 Leon & Mette 17:24
23 13:45 Axel Brask 17:06
13 13:45 Kurt Næsby 17:12
22 13:45 Anders Therkelsen 17:06
33 14:00 Eva & Lars Bojsen 16:50
37 14:00 Kim Junget 16:46
72 14:30 Kurt & Morten 16:23
69 14:45 Martin og Morten 16:11
80 14:45 Tine & Claus Sørensen 16:14
9 14:45 Jacob Sonne-Hansen 16:14
30 15:00 Morten K. & Claus Søe 15:54
8 15:15 Christian Sigsgaard 15:37
19 15:30 Miklas & Lars 15:22
233 15:45 Henning Gad 15:09

Starttider 4/7

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
7 01:00 Rasmus Martin Hansen 29:51
35 08:30 Maja Zimmermann 22:30
28 09:00 Bent Winberg 21:53
56 09:15 Rene Andreasen 21:33
15 10:00 Jens Mørch 21:00
34 10:00 Mette S. & Lisbeth L. 20:51
10 10:45 Oliver & Elisabeth 20:05
21 11:00 Allan Rex Pedersen 19:53
4 11:30 K4 19:26
11 11:45 Berit & Lisbeth 19:02
55 11:45 Oliver & Oliver 19:13
48 12:00 Pernille & Karen 18:49
32 12:30 Lille Mogens 18:30
1 12:30 Emil Krarup Hatt 18:30
78 12:30 Marianne Sidenius 18:25
25 12:45 Bjarne K2 18:13
23 13:00 Axel Brask 17:56
60 13:15 Poul Erik & Peter R. 17:35
20 13:30 Henrik Juul Wallin 17:17
5 13:30 Morten Kjær 17:20
31 13:30 Leon & Mette 17:24
26 13:30 Lars Bülow Jørgensen 17:17
33 13:45 Eva & Lars Bojsen 17:10
13 13:45 Kurt Næsby 17:12
22 13:45 Anders Therkelsen 17:06
72 14:30 Kurt & Morten 16:23
9 14:45 Jacob Sonne-Hansen 16:14
80 14:45 Tine & Claus Sørensen 16:14
69 14:45 Martin og Morten 16:11
30 15:00 Morten K. & Claus Søe 15:54
8 15:15 Christian Sigsgaard 15:37
19 15:30 Miklas & Lars 15:22
233 15:45 Henning Gad 15:13

Starttider 27/6

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
7 01:00 Rasmus Martin Hansen 29:51
35 08:00 Maja Zimmermann 23:00
56 08:45 Rene Andreasen 22:04
28 09:00 Bent Winberg 21:53
15 10:00 Jens Mørch 21:00
34 10:00 Mette S. & Lisbeth L. 20:51
4 10:15 K4 20:37
10 10:45 Oliver & Elisabeth 20:05
21 11:00 Allan Rex Pedersen 19:53
11 11:30 Berit & Lisbeth 19:20
32 11:45 Lille Mogens 19:14
55 11:45 Oliver & Oliver 19:13
48 12:00 Pernille & Karen 18:49
1 12:30 Emil Krarup Hatt 18:30
78 12:30 Marianne Sidenius 18:25
25 12:30 Bjarne & Mette  18:20
23 13:00 Axel Brask 17:56
60 13:15 Poul Erik & Peter R. 17:35
31 13:30 Leon & Mette 17:24
33 13:30 Eva & Lars Bojsen 17:19
20 13:30 Henrik Juul Wallin 17:17
26 13:30 Lars Bülow Jørgensen 17:17
13 13:45 Kurt Næsby 17:12
22 13:45 Anders Therkelsen 17:06
9 14:45 Jacob Sonne-Hansen 16:14
80 14:45 Tine & Claus Sørensen 16:14
69 14:45 Martin og Morten 16:11
30 15:00 Morten K. & Claus Søe 15:54
8 15:15 Christian Sigsgaard 15:37
19 15:30 Miklas & Lars 15:30
233 15:30 Henning Gad 15:19

Starttider 20/6

7 01:00 Rasmus Martin Hansen 29:51
4 07:45 K4 23:08
35 08:00 Maja Zimmermann 23:00
56 08:15 Rene Andreasen 22:40
28 09:00 Bent Winberg 21:53
15 10:00 Jens Mørch 21:00
34 10:00 Mette S. & Lisbeth L. 20:51
21 10:00 Allan Rex Pedersen 20:46
22 11:15 Anders Therkelsen 19:32
11 11:30 Berit & Lisbeth 19:20
32 11:45 Lille Mogens 19:14
55 11:45 Oliver & Oliver 19:13
48 12:00 Pernille & Karen 18:49
60 12:15 Poul Erik & Peter R. 18:45
1 12:30 Emil Krarup Hatt 18:30
78 12:30 Marianne Sidenius 18:25
20 12:30 Henrik Juul Wallin 18:21
25 12:30 Bjarne & Mette 18:20
26 12:45 Lars Bülow Jørgensen 18:03
23 13:00 Axel Brask 17:56
13 13:15 Kurt Næsby 17:37
19 13:30 Miklas & Lars 17:19
9 13:45 Jacob Sonne-Hansen 17:01
69 14:30 Martin og Morten 16:28
80 14:30 Tine & Claus Sørensen 16:27
30 14:45 Morten K. & Claus Søe 16:12
8 15:00 Christian Sigsgaard 15:53
233 15:15 Henning Gad 15:37

Starttider 13/6

bådnr Reel starttid Navn Bedste tid
4 00:30 K4 24:23
35 01:15 Maja Zimmermann 23:38
56 01:15 Rene Andreasen 23:36
28 03:00 Bent Winberg 21:53
21 04:00 Allan Rex Pedersen 20:46
32 04:45 Lille Mogens 20:02
11 05:00 Berit & Lisbeth 19:48
60 06:15 Poul Erik & Peter R. 18:45
25 06:30 Bjarne & Mette  18:27
78 06:30 Marianne Sidenius 18:25
20 06:30 Henrik Juul Wallin 18:21
26 06:45 Lars Bülow Jørgensen 18:03
13 07:00 Kurt Næsby 17:59
23 07:00 Axel Brask 17:56
9 07:45 Jacob Sonne-Hansen 17:01
69 08:00 Martin og Morten 16:54
80 08:15 Tine & Claus Sørensen 16:39
30 08:15 Morten K. & Claus Søe 16:36
8 08:30 Christian Sigsgaard 16:18
233 08:45 Henning Gad 16:13

Start 6. juni kl 18:30

00:00

Starttider 30. maj

Reel starttid Navn Bedste tid
01:00 Brian Paamand 36:23
02:00 Rasmus Martin Hansen 35:30
02:00 Bent Winberg 35:09
05:00 Ulrich Hansen 32:44
05:00 Anders Therkelsen 32:23
08:00 K4 29:53
09:00 Pernille & Karen 28:33
10:00 Berit & Lisbeth 27:13
10:00 Lille Mogens 27:07
11:00 Morten Kjær 26:29
11:00 Henrik Juul Wallin 26:08
12:00 Bjarne & Mette  26:00
12:00 Axel Brask 26:00
12:00 Lars Bülow Jørgensen 25:13
12:00 Emil Krarup Hatt 25:13
12:00 Kurt Næsby 25:03
13:00 Martin Herup Rosenkilde 24:58
13:00 Leon Andreasen 24:57
14:00 Eva & Lars Bojsen 23:58
14:00 Jacob Sonne-Hansen 23:52
14:00 Martin og Morten 23:32
14:00 Marianne S. & Claus Søe 23:25
14:00 Philip Zimmermann 23:05
15:00 Tine & Claus Sørensen 22:57
15:00 Miklas & Lars 22:12
16:00 Henning Gad 21:48


Starttide 23. maj

Reel starttid Navn Bedste tid
01:00 Brian Paamand 36:23
02:00 Rasmus Martin Hansen 35:30
05:00 Ulrich Hansen 32:44
  Anders Therkelsen 32:23
08:00 K4 29:53
  Lille Mogens 29:46
09:00 Pernille & Karen 28:33
10:00 Berit & Lisbeth 27:50
  Henrik Juul Wallin 27:07
11:00 Kurt Næsby 26:38
  Axel Brask 26:37
  Morten Kjær 26:29
  Lars Bülow Jørgensen 26:19
  Bjarne & Mette  26:11
12:00 Emil Krarup Hatt 25:13
13:00 Martin Herup Rosenkilde 24:58
  Leon Andreasen 24:57
  Eva & Lars Bojsen 24:09
  Martin og Morten 24:04
14:00 Jacob Sonne-Hansen 23:52
  Marianne S. & Claus Søe 23:25
  Tine & Claus Sørensen 23:06
  Philip Zimmermann 23:05
15:00 Henning Gad 22:21
  Miklas & Lars 22:12

Starttider 16. maj

Starttid Navn Bedste Tid
01:00 Rasmus Martin Hansen 35:30
02:00 Lisa, Lya, Lone & Vibeke 34:58
04:00 Ulrich Hansen 32:44
  Andsers Therkelsen 32:23
05:00 Lya, Lone, Annelise & Bent 31:06
07:00 Berit & Lisbeth 30:00
  Lille Mogens 29:46
08:00 Pernille & Karen 28:33
  Henrik Juul Wallin 28:04
10:00 Kurt Næsby 26:38
  Morten Kjær 26:30
  Bjarne & Mette  26:11
  Leon Andreasen 26:09
11:00 Jacob Sonne-Hansen 25:38
  Martin og Morten 25:21
  Emil Krarup Hatt 25:13
12:00 Martin Herup Rosenkilde 24:58
  Marianne S. & Claus Søe 24:34
  Eva & Lars Bojsen 24:18
13:00 Tine & Claus Sørensen 23:30
  Philip Zimmermann 23:05
14:00 Henning Gad 22:43

 

Starttider 9. maj 2018

Starttid Navn Bedste tid
01:00 Rasmus Martin Hansen 35:30
02:00 Lisa, Lya, Lone & Vibeke 34:58
04:00 Ulrich Hansen 32:44
  Andsers Therkelsen 32:23
07:00 Berit & Lisbeth 30:00
  Lille Mogens 29:46
08:00 Pernille & Karen 28:33
09:00 Bjarne & Mette  27:17
10:00 Morten Kjær 27:00
  Kurt Næsby 26:50
  Leon Andreasen 26:09
11:00 Eva & Lars Bojsen 25:17
  Emil Krarup Hatt 25:13
12:00 Tine & Claus Sørensen 24:35
  Marianne S. & Claus Søe 24:34
13:00 Henning Gad 23:43
  Philip Zimmermann  23:05

Starttider 6. september 2017

bådnr Navn Reel starttid
164 Freja Rosendahl 00:15
197 Gert F. 03:15
207 Brian Paamann 03:30
196 Allan Rex 04:15
212 Karen & Pernille 04:45
202 Lisbeth Giessing & Berit 05:45
225 Lille Mogens Stokholm 06:00
222 Mikael Tosti 06:15
160 Morten Kjær 06:30
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 06:45
217 Peter & Polle 07:30
195 Allan G. & Flemming K. 07:30
215 Oliver K. & Bjarne 07:45
157 Vigga 07:45
205 Mikkel 08:30
159 Silas 08:30
153 Jette & Bent W. 08:30
193 Flemming Kr. 08:45
156 Bjarne Lilje 08:45
151 Martin & Flemming 08:45
169 Jens B. Mørch 09:15
161 Kim & Oliver 09:15
158 Marianne S. 09:45
190 Henrik Juul 10:00
191 Jacob Sonne 10:15
186 Oliver K. & Philip 10:15
180 Lars B. Jørgensen 10:30
223 Lisbeth & Flemming 10:30
170 Kurt Næsby 10:45
152 Philip 10:45
211 Vigga & Philip 10:45
163 Eva & Lars Bojsen 11:15
210 Martin & Morten 11:30
218 Kurt & Morten S 11:30
220 Marianne S. & Claus Søe 11:45
200 Tine & Claus S. 11:45
199 Allan G. & Flemming K. 11:45
162 Tim Hemmingsen 12:30
233 Henning Gad 13:00
209 Kasper Cronberg 13:15
189 Martin Rosenkilde 13:15
155 Christian Sigsgaard 13:15

Starttider 30. august

bådnr Navn Reel starttid
164 Freja Rosendahl 00:15
197 Gert F. 03:15
207 Brian Paamann 03:30
196 Allan Rex 04:15
202 Lisbeth Giessing & Berit 05:45
225 Lille Mogens Stokholm 06:00
222 Mikael Tosti 06:15
160 Morten Kjær 06:30
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 06:45
217 Peter & Polle 07:30
195 Allan G. & Flemming K. 07:30
157 Vigga 07:45
205 Mikkel 08:30
159 Silas 08:30
153 Jette & Bent W. 08:30
193 Flemming Kr. 08:45
156 Bjarne Lilje 08:45
151 Martin & Flemming 08:45
169 Jens B. Mørch 09:15
161 Kim & Oliver 09:15
158 Marianne S. 09:45
190 Henrik Juul 10:00
191 Jacob Sonne 10:15
186 Oliver K. & Philip 10:15
180 Lars B. Jørgensen 10:30
223 Lisbeth & Flemming 10:30
170 Kurt Næsby 10:45
152 Philip 10:45
211 Vigga & Philip 10:45
163 Eva & Lars Bojsen 11:15
218 Kurt & Morten S 11:30
210 Martin & Morten 11:30
199 Allan G. & Flemming K. 11:45
200 Tine & Claus S. 11:45
220 Marianne S. & Claus Søe 11:45
162 Tim Hemmingsen 12:30
233 Henning Gad 13:00
189 Martin Rosenkilde 13:15
209 Kasper Cronberg 13:15
155 Christian Sigsgaard 13:15

Starttider 23. august

bådnr Navn Reel starttid
164 Freja Rosendahl 00:15
197 Gert F. 03:15
207 Brian Paamann 03:30
225 Lille Mogens Stokholm 05:30
222 Mikael Tosti 06:15
160 Morten Kjær 06:30
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael 06:45
195 Laila & Morten 07:30
157 Vigga 07:45
153 Jette & Bent W. 08:30
205 Mikkel 08:30
159 Silas 08:30
156 Bjarne Lilje 08:45
151 Martin & Flemming 08:45
161 Kim & Oliver 09:15
169 Jens B. Mørch 09:15
158 Marianne S. 09:45
190 Henrik Juul 10:00
191 Jacob Sonne 10:15
180 Lars B. Jørgensen 10:30
223 Lisbeth & Flemming 10:30
170 Kurt Næsby 10:45
211 Vigga & Philip 10:45
152 Philip 10:45
163 Eva & Lars Bojsen 11:00
220 Marianne S. & Claus Søe 11:15
210 Martin & Morten 11:30
200 Tine & Claus S. 11:30
199 Allan G. & Flemming K. 11:45
162 Tim Hemmingsen 12:30
233 Henning Gad 13:00
155 Christian Sigsgaard 13:15
189 Martin Rosenkilde 13:15

Starttider 16/8

Bådnr Navn Reel starttid
174 Ditte May Holmslykke 00:30
178 Signe Sonne 03:00
192 Anders Therkelsen 03:15
172 Jan Fischer 04:00
204 Karin Madsen 04:45
207 Brian Paamann 04:45
222 Mikael Tosti 07:15
165 Martin Chr. 07:30
216 Rene Andreasen 07:45
159 Silas 08:00
197 Gert F. 08:45
167 Bent Winberg 09:00
183 Torben L 09:00
196 Allan Rex 09:00
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 09:00
211 Vigga & Philip 09:45
202 Lisbeth Giessing & Berit 09:45
173 Dan Svenstrup 10:00
166 Oliver Sørensen 10:15
212 Karen & Pernille 10:30
187 Tine & Lasse 10:30
182 Emilie B. & Oliver 10:30
156 Bjarne Lilje 10:45
205 Mikkel 10:45
206 Marianne S & Lisbeth G 10:45
198 Vigga, Philip, Oliver K & Oliver Z 10:45
225 Lille Mogens Stokholm 11:00
170 Kurt Næsby 11:00
169 Jens B. Mørch 11:00
190 Henrik Juul 11:15
180 Lars B. Jørgensen 11:15
203 Marianne & Berit 11:15
217 Peter & Polle 11:30
193 Flemming Kr. 11:30
185 Kim & Maja 11:30
160 Morten Kjær 11:30
191 Jacob Sonne 11:45
152 Philip 11:45
184 Vigga & Oliver S. 11:45
201 Anders Therkelsen & Emil Hatt 11:45
163 Eva & Lars Bojsen 12:00
208 Kim Junget & Oliver Kok 12:00
221 Leon 12:00
200 Tine & Claus S. 12:15
181 Kim Junget 12:15
158 Marianne S. 12:30
189 Martin Rosenkilde 12:30
186 Oliver K. & Philip 12:30
220 Marianne S. & Claus Søe 12:30
155 Christian Sigsgaard 12:30
210 Martin & Morten 12:45
199 Allan G. & Flemming K. 12:45
171 Kurt & Claus Søe 12:45
233 Henning Gad 13:30
194 Christian Sigsgaard & Rasmus 15:00

Starttider 9/8

Bådnr Navn Reel starttid
174 Ditte May Holmslykke 00:30
178 Signe Sonne 03:00
192 Anders Therkelsen 03:15
172 Jan Fischer 04:00
204 Karin Madsen 04:45
207 Brian Paamann 04:45
222 Mikael Tosti 07:15
165 Martin Chr. 07:30
216 Rene Andreasen 07:45
159 Silas 08:00
197 Gert F. 08:45
167 Bent Winberg 09:00
183 Torben L 09:00
196 Allan Rex 09:00
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 09:00
211 Vigga & Philip 09:45
202 Lisbeth Giessing & Berit 09:45
173 Dan Svenstrup 10:00
166 Oliver Sørensen 10:15
212 Karen & Pernille 10:30
187 Tine & Lasse 10:30
182 Emilie B. & Oliver 10:30
198 Vigga, Philip, Oliver K & Oliver Z 10:45
156 Bjarne Lilje 10:45
205 Mikkel 10:45
170 Kurt Næsby 11:00
225 Lille Mogens Stokholm 11:00
169 Jens B. Mørch 11:00
203 Marianne & Berit 11:15
180 Lars B. Jørgensen 11:15
190 Henrik Juul 11:15
217 Peter & Polle 11:30
193 Flemming Kr. 11:30
185 Kim & Maja 11:30
160 Morten Kjær 11:30
191 Jacob Sonne 11:45
152 Philip 11:45
184 Vigga & Oliver S. 11:45
201 Anders Therkelsen & Emil Hatt 11:45
163 Eva & Lars Bojsen 12:00
221 Leon 12:00
200 Tine & Claus S. 12:15
181 Kim Junget 12:15
158 Marianne S. 12:30
189 Martin Rosenkilde 12:30
186 Oliver K. & Philip 12:30
220 Marianne S. & Claus Søe 12:30
155 Christian Sigsgaard 12:30
199 Allan G. & Flemming K. 12:45
210 Martin & Morten 12:45
171 Kurt & Claus Søe 12:45
233 Henning Gad 13:30
194 Christian Sigsgaard & Rasmus 15:00

Starttider 2/8

Bådnr Navn Reel starttid
174 Ditte May Holmslykke 00:30
178 Signe Sonne 03:00
192 Anders Therkelsen 03:15
172 Jan Fischer 04:00
207 Brian Paamann 04:45
216 Rene Andreasen 05:30
222 Mikael Tosti 07:15
212 Karen & Pernille 07:30
165 Martin Chr. 07:30
159 Silas 08:00
197 Gert F. 08:45
167 Bent Winberg 09:00
183 Torben L 09:00
196 Allan Rex 09:00
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 09:00
211 Vigga & Philip 09:45
202 Lisbeth Giessing & Berit 09:45
173 Dan Svenstrup 10:00
166 Oliver Sørensen 10:15
156 Bjarne Lilje 10:30
187 Tine & Lasse 10:30
182 Emilie B. & Oliver 10:30
205 Mikkel 10:45
225 Lille Mogens Stokholm 11:00
169 Jens B. Mørch 11:00
190 Henrik Juul 11:15
217 Peter & Polle 11:15
180 Lars B. Jørgensen 11:15
200 Tine & Claus S. 11:30
185 Kim & Maja 11:30
160 Morten Kjær 11:30
193 Flemming Kr. 11:30
191 Jacob Sonne 11:45
181 Kim Junget 11:45
152 Philip 11:45
184 Vigga & Oliver S. 11:45
201 Anders Therkelsen & Emil Hatt 11:45
163 Eva & Lars Bojsen 12:00
221 Leon 12:00
158 Marianne S. 12:30
189 Martin Rosenkilde 12:30
186 Oliver K. & Philip 12:30
220 Marianne S. & Claus Søe 12:30
155 Christian Sigsgaard 12:30
199 Allan G. & Flemming K. 12:45
210 Martin & Morten 12:45
171 Kurt & Claus Søe 12:45
233 Henning Gad 13:30
194 Christian Sigsgaard & Rasmus 14:30

Starttider 26/7

Bådnr Navn Reel starttid
174 Ditte May Holmslykke 00:30
178 Signe Sonne 03:00
192 Anders Therkelsen 03:15
172 Jan Fischer 04:00
207 Brian Paamann 04:45
222 Mikael Tosti 07:15
165 Martin Chr. 07:30
159 Silas 08:00
197 Gert F. 08:45
183 Torben L 09:00
167 Bent Winberg 09:00
196 Allan Rex 09:00
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 09:00
202 Lisbeth Giessing & Berit 09:45
173 Dan Svenstrup 10:00
166 Oliver Sørensen 10:15
156 Bjarne Lilje 10:30
187 Tine & Lasse 10:30
182 Emilie B. & Oliver 10:30
205 Mikkel 10:45
225 Lille Mogens Stokholm 11:00
169 Jens B. Mørch 11:00
190 Henrik Juul 11:15
217 Peter & Polle 11:15
180 Lars B. Jørgensen 11:15
185 Kim & Maja 11:30
160 Morten Kjær 11:30
193 Flemming Kr. 11:30
200 Tine & Claus S. 11:30
191 Jacob Sonne 11:45
152 Philip 11:45
184 Vigga & Oliver S. 11:45
181 Kim Junget 11:45
201 Anders Therkelsen & Emil Hatt 11:45
158 Marianne S. 12:00
221 Leon 12:00
163 Eva & Lars Bojsen 12:00
189 Martin Rosenkilde 12:30
186 Oliver K. & Philip 12:30
220 Marianne S. & Claus Søe 12:30
155 Christian Sigsgaard 12:30
199 Allan G. & Flemming K. 12:45
210 Martin & Morten 12:45
171 Kurt & Claus Søe 12:45
233 Henning Gad 13:30
194 Christian Sigsgaard & Rasmus 14:30

Starttider 19/7

Bådnr Navn Reel starttid
174 Ditte May Holmslykke 00:30
178 Signe Sonne 03:00
192 Anders Therkelsen 03:15
172 Jan Fischer 04:00
207 Brian Paamann 04:45
222 Mikael Tosti 07:15
165 Martin Chr. 07:30
159 Silas 08:00
166 Oliver Sørensen 08:15
197 Gert F. 08:45
158 Marianne S. 08:45
183 Torben L 09:00
167 Bent Winberg 09:00
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 09:00
202 Lisbeth Giessing & Berit 09:30
173 Dan Svenstrup 10:00
156 Bjarne Lilje 10:30
187 Tine & Lasse 10:30
182 Emilie B. & Oliver 10:30
225 Lille Mogens Stokholm 10:45
205 Mikkel 10:45
190 Henrik Juul 11:00
169 Jens B. Mørch 11:00
217 Peter & Polle 11:15
180 Lars B. Jørgensen 11:15
160 Morten Kjær 11:30
191 Jacob Sonne 11:30
193 Flemming Kr. 11:30
200 Tine & Claus S. 11:30
185 Kim & Maja 11:30
221 Leon 11:30
184 Vigga & Oliver S. 11:45
152 Philip 11:45
181 Kim Junget 11:45
201 Anders Therkelsen & Emil Hatt 11:45
163 Eva & Lars Bojsen 12:00
210 Martin & Morten 12:15
199 Allan G. & Flemming K. 12:15
189 Martin Rosenkilde 12:30
186 Oliver K. & Philip 12:30
220 Marianne S. & Claus Søe 12:30
155 Christian Sigsgaard 12:30
171 Kurt & Claus Søe 12:45
233 Henning Gad 13:15
194 Christian Sigsgaard & Rasmus 14:45

Starttider 12/7

Bådnr Navn Reel starttid
174 Ditte May Holmslykke 00:30
172 Jan Fischer 03:00
178 Signe Sonne 03:00
192 Anders Therkelsen 03:15
207 Brian Paamann 03:15
222 Mikael Tosti 07:15
165 Martin Chr. 07:30
159 Silas 08:00
166 Oliver Sørensen 08:15
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 08:30
197 Gert F. 08:45
158 Marianne S. 08:45
167 Bent Winberg 09:00
183 Torben L 09:00
202 Lisbeth Giessing & Berit 09:30
173 Dan Svenstrup 10:00
156 Bjarne Lilje 10:30
187 Tine & Lasse 10:30
182 Emilie B. & Oliver 10:30
205 Mikkel 10:45
225 Lille Mogens Stokholm 10:45
169 Jens B. Mørch 11:00
190 Henrik Juul 11:00
217 Peter & Polle 11:15
180 Lars B. Jørgensen 11:15
160 Morten Kjær 11:30
191 Jacob Sonne 11:30
185 Kim & Maja 11:30
193 Flemming Kr. 11:30
221 Leon 11:30
200 Tine & Claus S. 11:30
184 Vigga & Oliver S. 11:45
152 Philip 11:45
181 Kim Junget 11:45
163 Eva & Lars Bojsen 12:00
210 Martin & Morten 12:15
199 Allan G. & Flemming K. 12:15
186 Oliver K. & Philip 12:30
220 Marianne S. & Claus Søe 12:30
189 Martin Rosenkilde 12:30
155 Christian Sigsgaard 12:30
171 Kurt & Claus Søe 12:45
233 Henning Gad 13:15

Starttider 28/6

bådnr Navn Reel starttid
174 Ditte May Holmslykke 00:30
172 Jan Fischer 03:00
178 Signe Sonne 03:00
207 Brian Paamann 03:15
197 Gert F. 07:15
222 Mikael Tosti 07:15
165 Martin Chr. 07:30
169 Jens B. Mørch 07:45
167 Bent Winberg 08:00
159 Silas 08:00
166 Oliver Sørensen 08:15
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 08:30
158 Marianne S. 08:45
183 Torben L 09:00
202 Lisbeth Giessing & Berit 09:15
217 Peter & Polle 09:15
205 Mikkel 09:30
225 Lille Mogens Stokholm 09:45
173 Dan Svenstrup 10:00
156 Bjarne Lilje 10:00
190 Henrik Juul 10:15
182 Emilie B. & Oliver 10:30
160 Morten Kjær 10:45
191 Jacob Sonne 11:15
180 Lars B. Jørgensen 11:15
221 Leon 11:30
200 Tine & Claus S. 11:30
152 Philip 11:45
181 Kim Junget 11:45
163 Eva & Lars Bojsen 12:00
210 Martin & Morten 12:15
199 Allan G. & Flemming K. 12:15
189 Martin Rosenkilde 12:30
155 Christian Sigsgaard 12:30
171 Kurt & Claus Søe 12:45
233 Henning Gad 13:15

Starttider 21/6-17

bådnr Navn Reel starttid
176 Sofie Kristiansen 00:00
174 Ditte May Holmslykke 00:30
172 Jan Fischer 03:00
178 Signe Sonne 03:00
207 Brian Paamann 03:15
173 Dan Svenstrup 05:15
197 Gert F. 05:30
167 Bent Winberg 05:45
165 Martin Chr. 07:30
169 Jens B. Mørch 07:45
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael, Laila 08:00
166 Oliver Sørensen 08:15
202 Lisbeth Giessing & Berit 08:30
160 Morten Kjær 08:30
158 Marianne S. 08:45
225 Lille Mogens Stokholm 08:45
205 Mikkel 08:45
156 Bjarne Lilje 09:00
217 Peter & Polle 09:15
191 Jacob Sonne 09:45
190 Henrik Juul 09:45
221 Leon 10:45
152 Philip 11:00
180 Lars B. Jørgensen 11:00
181 Kim Junget 11:30
200 Tine & Claus S. 11:30
163 Eva & Lars Bojsen 11:45
210 Martin & Morten 12:00
199 Allan G. & Flemming K. 12:15
155 Christian Sigsgaard 12:30
171 Kurt & Claus Søe 12:30
233 Henning Gad 12:45

Starttider 14/6-17

bådnr Navn Reel starttid
169 Jens B. Mørch 00:45
191 Jacob Sonne 03:45
190 Henrik Juul 06:45
165 Martin Chr. 07:00
160 Morten Kjær 08:00
221 Leon 08:30
200 Tine & Claus S. 09:30
163 Eva & Lars Bojsen 10:00
199 Allan G. & Flemming K. 10:15
233 Henning Gad 10:30
171 Kurt & Claus Søe 10:45

Starttider 7. juni

bådnr Navn
199 Allan G. & Flemming K.
156 Bjarne Lilje
207 Brian Paamann
155 Christian Sigsgaard
163 Eva & Lars Bojsen
164 Freja Rosendahl
197 Gert F.
233 Henning Gad
190 Henrik Juul
191 Jacob Sonne
169 Jens B. Mørch
153 Jette & Bent W.
161 Kim & Oliver
170 Kurt Næsby
195 Laila & Morten
180 Lars B. Jørgensen
225 Lille Mogens Stokholm
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael
223 Lisbeth & Flemming
158 Marianne S.
220 Marianne S. & Claus Søe
151 Martin & Flemming
210 Martin & Morten
189 Martin Rosenkilde
222 Mikael Tosti
205 Mikkel
160 Morten Kjær
152 Philip
159 Silas
162 Tim Hemmingsen
200 Tine & Claus S.
157 Vigga
211 Vigga & Philip

Starttider 31. maj

bådnr Navn Starttid
197 Gert F. 01:45
207 Brian Paamann 02:00
225 Lille Mogens Stokholm 04:00
222 Mikael Tosti 04:45
160 Morten Kjær 05:00
168 Lisa, Lone, Lya, Lisbeth, Vibeke, Mikael 05:15
195 Laila & Morten 06:00
157 Vigga 06:15
153 Jette & Bent W. 07:00
205 Mikkel 07:00
159 Silas 07:00
156 Bjarne Lilje 07:15
151 Martin & Flemming 07:15
161 Kim & Oliver 07:45
169 Jens B. Mørch 07:45
158 Marianne S. 08:15
190 Henrik Juul 08:30
191 Jacob Sonne 08:45
180 Lars B. Jørgensen 09:00
223 Lisbeth & Flemming 09:00
211 Vigga & Philip 09:15
170 Kurt Næsby 09:15
152 Philip 09:15
163 Eva & Lars Bojsen 09:30
199 Allan G. & Flemming K. 09:45
220 Marianne S. & Claus Søe 09:45
210 Martin & Morten 10:00
200 Tine & Claus S. 10:00
162 Tim Hemmingsen 11:00
233 Henning Gad 11:30
155 Christian Sigsgaard 11:45
189 Martin Rosenkilde 11:45

Starttider 24. maj

bådnr Navn Starttid
204 Berit & Lisbeth 00:00
225 Lille Mogens Stokholm 00:00
202 Lisbeth Giessing 00:00
177 Rasmus Hansen 00:00
197 Gert F. 01:45
207 Brian Paamann 02:00
222 Mikael Tosti 04:45
160 Morten Kjær 05:00
168 Lisa, Lone, Lya & Lisbeth 05:15
157 Vigga 06:15
163 Eva & Lars Bojsen 07:00
153 Jette & Bent W. 07:00
205 Mikkel 07:00
159 Silas 07:00
156 Bjarne Lilje 07:15
151 Martin & Flemming 07:15
169 Jens B. Mørch 07:45
220 Marianne S. & Claus Søe 07:45
158 Marianne S. 08:15
190 Henrik Juul 08:30
191 Jacob Sonne 08:30
180 Lars B. Jørgensen 09:00
223 Lisbeth & Flemming 09:00
170 Kurt Næsby 09:15
152 Philip 09:15
210 Martin & Morten 10:00
200 Tine & Claus S. 10:00
233 Henning Gad 11:30
155 Christian Sigsgaard 11:45
189 Martin Rosenkilde 11:45

17. maj

Startnr. Navn Tider
207 Brian Paamann 00:30
168 Lisa, Lone, Lya & Lisbeth 01:30
169 Jens B. Mørch 03:00
190 Henrik Juul 03:45
156 Bjarne Lilje 04:15
160 Morten Kjær 05:00
180 Lars B. Jørgensen 05:00
170 Kurt Næsby 05:30
200 Tine & Claus S. 07:00
163 Eva & Lars Bojsen 07:00
151 Martin & Flemming 07:15
220 Marianne S. & Claus Søe 07:45
233 Henning Gad 08:30

Bådnr

Bådnr Navn
20 Allan Rex
40 Anja Barratt
23 Axel Brask
25 Bjarne Lilje
35 Cavan Jeffery
54 Cecilié Bailey
50 Christian Sigsgaard
27 Christian Søholm Andersen
73 Claus Søe
66 Emil Hatt
33 Eva & Lars Bojsen
233 Henning Gad
18 Henrik Juul Wallin
30 Jack O'Hagan
44 Jacob Sonne
56 Jan Fischer
19 Jens
68 Joachim & Viktor
48 Karen & Pernille
55 Kurt & Anton
34 Kurt & Morten P.
9 Kurt Næsby
3 Lars Bülow Jørgensen
29 Lars og Lisbet
62 Lars Staack & Flemming
1 Leon Andreasen
32 Lille Mogens
46 Lisbet & Mette
5 Lisbeth & Berit
51 Lone & Lya
49 Lone & Mette
21 Lotte Merkelsen
11 Lya & Mette
26 K4 - Lya, Lone, Mette & Mikael
42 Maja & Lone
22 Maja Zimmermann
12 Marianne & Claus Søe
17 Marianne S
69 Martin & Morten Sanderhoff
28 Mette
52 Mette & Claus
79 Mikael Tosti
39 Morten Iversen
4 Morten Kjær
31 Neel Modin Ynddal
76 Oliver Kok
43 Oliver S
15 Philip Sørensen
10 Polle & Peter
72 Rasmus Hansen
8 Rene & Bent
74 Signe Sonne
37 Søren Weile
80 Tine & Claus Sørensen
38 Tine Brinck Nicolaisen
41 Tommy Hansen
47 Troels Lund