Generalforsamling_lige_aar

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kajakklubben Neptun d. 11/4-18, kl. 19.00

Protokol generalforsamling i Kajakklubben Neptun 05-04-2017

Budget-regnskab-2017-og-budget-2018.pdf

Neptun årsregnskab 2017

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af protokol
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Budget
 6. Indkomne forslag fra medlemmer
 7. Aktivitetsplan for diverse udvalg
  a)  Idrætsudvalg
  b)  Husforvalter
  c)  Både og bådmateriel
  d)  Medieudvalg
 8. Valg af bestyrelse
  a) Formand – Axel Brask (modtager ikke genvalg)
  b) Medieudvalgsformand– Tim Hemmingsen (modtager ikke genvalg)
  c) Bådforvalter – Jens Boye Mørch (modtager ikke genvalg)
  d) Sekretær – Lars Herman (modtager ikke genvalg) 
  e) Idrætsudvalgsformand – Vakant (vælges for 1 år)
 9. Valg af revisor (vælges for 2 år ad gangen) – Zofia Loft Nielsen (modtager genvalg)
 10. Eventuelt

Bilagene vil også være at finde i papirform til selve forsamlingen.