Ordinær generalforsamling afholdt!

8. oktober 2020 20:33 , af Mogens Stokholm

Onsdag den 7. oktober gennemførte klubben sin første ordinære generalforsamling efter vi flyttede den fra en forårs begivenhed til en efterårs begivenhed. Hovedårsagen til at vi flyttede generalforsamlingen var for at kunne få budgettet godkendt inden man går ind i det budgetteret regnskabsår. Så budgettet for 2021 blev gennemgået og godkendt.

Det betyder så at regnskabs godkendelsen er lidt mere fjern. For det regnskab der blev fremlagt og godkendt var afsluttet for mere end 9 måneder siden. Det giver lidt udfordringer for at huske hvad vi brugte penge til for op til for 21 måneder siden. Men det gik og regnskabet for 2019 blev godkendt.

Der var ikke kommet nogle forslag ind, så det punkt blev hurtigt overstået. Så manglede vi valg til bestyrelsen og Maja blev til fin applaus genvalgt til formand, mens Lille Mogens også blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Sidste bestyrelsesmedlem på valg var Sofie, som ikke stillede op til genvalg. Men bestyrelsen havde fornøjelsen af at kunne præsentere Zofia som nyt bestyrelsesmedlem og generalforsamlingen valgte Zofia uden modkandidater til fin applaus.

Vi vil gerne sige stor tak til Sofie for hendes tid i bestyrelsen, hvor Sofie har skrevet referater og søgt diverse fonde og pengekasser for økonomiske tilskud. Det har resulteret i flotte økonomiske tilskud til klubben i det sidste 1,5 år. Vi håber at vi stadig kan trække på Sofies hjælp fremover. 
Og vi vil gerne byde Zofia velkommen i bestyrelsen, hvor hun har lovet at bestemme en masse.

Derudover blev Dorte Bartels valgt til revisor i stedet for Zofia, mens Rudi blev valgt til revisor suppleant.

Sidst men ikke mindst skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle jer medlemmer, der sørger for at klubben fungerer i dagligdagen. 

Der var lidt over 30 fremmødte medlemmer her i coronatiden og vi gjorde alt for at leve op til afstandskravene.

Detaljeret referat fra generalforsamlingen vil blive gjort tilgængeligt når det er renskrevet.