Nyhedsbrev fra bestyrelsen februar 2019

7. februar 2019 19:17 , af Mogens Stokholm

Kære Medlemmer

Som lovet kommer her et nyhedsbrev fra bestyrelsen. Nyhedsbrevet indeholder både nyheder, opfølgning på hvad vi i bestyrelsen har arbejdet med i 2018, samt opfordring til 2019.

Fra Formanden

Efter mange nøje overvejelser og blandede følelser er jeg desværre kommet frem til at jeg trækker mig som formand i forbindelse med den kommende generalforsamling. Jeg sætter stor pris på den opbakning I alle har givet mig og håber på, måske i fremtiden, at vende tilbage til bestyrelsesarbejdet i klubben.  

Bestyrelsen

Bestyrelsen og arbejdet i denne er præget af, at vi ikke er en fuld bestyrelse, og at der ikke er etableret de udvalg som vores love lægger op til. Det gør at ledelsen af vores klub, hænger på meget få hænder. Og vi derfor i den nuværende bestyrelse ikke kan løfte alle de opgaver klubben har. Alternativt må det kræve en ændring af klubbens love, samt medlemmernes forventning til hvad bestyrelsen kan håndtere.

Heldigvis er der flere som deltager i de daglige opgaver, er trænere og tager initiativ til arrangementer i klubben hvilket betyder at klubben fungerer i dagligdagen.

Frem til generalforsamlingen vil vi gerne opfordre jer til at mærke efter om bestyrelsen fremover primært kun skal løse basale drift opgaver, eller om vi skal etablere en stærk og fuldtallig bestyrelse der kan være med til at lægge linjerne for Neptun fremover og fastholde det gode klubliv. Vi håber at der er flere medlemmer der vil være med til at genetablere vores udvalg, så vi kan fordele drift opgaverne på flere hænder og dermed også kan få mulighed for at iværksætte flere udviklingsopgaver.

Med Majas udmelding søger vi en ny formand, der vil være med til, sammen med den øvrige bestyrelse, at lede klubben de kommende år. Andre bestyrelsesposter skal også besættes. Hvis nogen af jer er nysgerrige på hvad de forskellige bestyrelsesopgaver indebærer, må i endelig komme og tale med nogen af os, og vi inviterer jer gerne med til fremtidige bestyrelsesmøder, så I på den måde kan se om bestyrelsesarbejdet kan være noget for jer.

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamling og standerhejsning bliver onsdag den 10. april 2019.

Standerhejsning kl. 18:30

Generalforsamling kl. 19:00

Visioner

Bestyrelsen brugte sensommeren og efteråret på at arbejde med klubbens visioner sammen med Casper Licht fra DKF. Vi synes selv at vi kom frem til nogle rigtig gode ting. Arbejdet med visionerne har medført at vi i bestyrelsen har fokus på to hovedområder

·        Uddannelse af instruktører og trænere

Vi har haft møde med instruktørerne og Lars er ved at forberede instruktørkursus i marts. Vores drøm er at sikre en styrkelse af instruktørgruppen skal lette arbejdet for de nuværende instruktører, fastholde medlemmer og på sigt give grobund for flere børneinstruktører og trænere.

·        Kommunikation, medie og synlighed udadtil

Vi vil gerne være mere synlige udadtil, både til stævner og i lokalområdet. I det nye år vil vi holde møde med de af jer der interesserer sig for medie og kommunikation.

Sammen med sponsorteamet er Rudy i gang med at se på en ny tøjpakke med Neptun logo. Vi drømmer om at alle medlemmer har en Neptun tøjpakke og at vores store fællesskab bliver mere synligt udadtil.

 

Børneattester

Som forening har vi krav på at sikre os at alle medlemmer, der deltager i arbejdet med vores børn og unge dokumenterer at de har en ren børneattest. Reglerne for fornyelse af børnetest er ikke tydelige og vi har derfor valgt at forny alle børneattester. Maja sender en mail til alle der er over 15. år og bidrager til træningen af vores børn og unge. Fornyelsen af børneattester vil fremover ske med jævne mellemrum.

Speedbådscertifikat

Vi har tidligere sagt at vi gerne vil yde støtte til erhvervelse af speedbådscertifikater således, at vi har medlemmer der kan føre følgebåden. For at få tilskud til erhvervelse af speedbådscertifikat skal du rette henvendelse til bestyrelsen og få dette godkendt inden du tager certifikatet.

Saunaen

Saunaen har været i stykker i flere omgange med forskellige fejl. Vi er så heldige at Neptun sponsorteam har indgået en sponsoraftale og dermed har sat en ny professionel ovn op. Tusind tak til Neptun sponsorteam.

Vægttræningslokalet

Der er kommet et forslag fra jer om at Kim Junget bliver ansvarlig for vægttræningslokalet. Dette forslag er godkendt af bestyrelsen. Hvis I har nogen input eller forslag til vægttræningslokalet skal disse fremover rettes til Kim.

Tilskud og støtte

Bestyrelsen har valgt at synliggøre og tydeliggøre hvad der kan søges støtte til og hvad der ydes tilskud til. Både så I kan se hvad i har mulighed for at få tilskud til men også så forældrene kan læse om det på vores hjemmeside.

Støtte (tekst fra hjemmesiden):

Træningslejre og landshold

1. For at kunne søge tilskud skal man være aktivt medlem og ikke være i restance i kajakklubben Neptun, man skal ligeledes have været medlem minimum et helt kalenderår.

2. Ansøgeren skal være U14, U16, U18, U21 eller U23 roer, samt ansøgeren skal være under uddannelse. Ved udtagelser til senior slutrunder i kajakpolo eller world cup/EM/VM i kajak kan ansøger også komme i betragtning selvom pågældende er i arbejde.

3. Ansøgeren skal ved årets start udfærdige en plan over sæsonens mål og forberedelser, deri forventede deltagelse i træningslejre/landsholdssamlinger og stævner indenlandske og udenlandske. Denne skal afleveres til bestyrelsen inden sæsonstart eller senest 1. marts.

4. Ansøgeren skal være tilknyttet DKF kraftcentre, DKF landshold, DKF bruttolandshold eller på anden måde være tilknyttet udvalgt elite hold.

5. Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger i marts måned og ansøgerne får besked senest 1. april.

6. Ansøgeren er forpligtet til at sørge for at resultater bliver formidlet til lokalpressen, samt sørge for at relevante udtagelser og resultater bliver lagt op på klubbens hjemmeside.

7. Der udbetales puljer som besluttes af bestyrelsen, en ansøger kan på en sæson, modtage en eller flere mindre puljer. Dette afhænger af ansøgeres niveau/målsætning samt udgifter til udlandsrejser. Bestyrelsen beslutter suverænt antallet af puljer og beløbsstørrelser.

8. Ansøgeren skal altid repræsentere klubben i uniform og rotøj.

Besluttet på bestyrelsesmøde 7. juni 2012.
Redigeret af bestyrelse d. 13 marts 2018

Tilskud

Følgende er en oversigt over tilskud til stævner og turneringer og gælder til alle deltagende uanset alder. Det forventes at deltagerne stiller op og bærer Neptuns klubtøj.

 

For Polo støtter klubben følgende tilmeldingsgebyrer:

Mølleåens blå bånd, DT, Østturneringen og Essen.

 

For Kajak støtter klubben følgende tilmeldingsgebyrer:

Mølleåens blå bånd, Paddle battle cup, Regattaer og DM, både ergometer, sprint og maraton. ½ gebyr for Amager strandpark rundt.

 

Alle udgifter til transport, kost og logi til stævner og turneringer afholdes fremover af den enkelte deltager.

Påsketur

Sponsorteamet har igen i år sagt ja til at arrangere påsketur. Det glæder os at så mange medlemmer tager på tur sammen. (Hvis du ikke har fået meldt dig, kan du måske stadig nå det ved at kontakte Lisbeth Giessing)

IPP3 forløb

I løbet af foråret arrangeres et forløb med træning til IPP3 niveau (link: https://drive.google.com/file/d/1NQJyRUaVPbtiht43IHsD35yAHV48tFUk/view) for at forbedre på egne færdigheder og øge bevidstheden om de væsentlige elementer i kajakroning. Selve IPP3 kurset skal forløbe over mindst 16 timer og være ledet af en DKF Instruktør 3 (KAP). Prøven varer 8 timer og skal eksamineres af en godkendt instruktør. Mange af klubbens medlemmer har færdigheder på IPP3 niveau, men har ikke taget prøven. Med udgangspunkt i IPP3 færdigheder kan man blive Instruktør 2 og dermed stå for træningen af begynderne. Det er bestyrelsens vurdering af klubben vil blive styrket af at medlemmerne forbedrer deres færdigheder, og der er flere instruktører som kan hjælpe begyndere og ungdomsroere.  

Fremtidige aktiviteter

Udover nedenstående aktiviteter er der klubaften hver onsdag, handicap og rundbane, løbelørdag, orienteringsløb og meget andet. Datoer for disse arrangementer kan ses på opslag i klubben og på hjemmesiden.

 

April

10.                       Generalforsamling og standerhejsning          Alle

13.- 20.              Træningslejr, Tyskland                                          Alle

27.- 28.              Göttingen, Tyskland. Polo                                    Polo

 

 

Maj

3.- 5.                   Springreggata, Bagsværd                                     Kajak

4.- 5.                   DT1                                                                               Polo

18.- 19.              Mariboregatta, Maribo                                         Kajak

25.- 26.              DT2                                                                               Polo

31. - 2. juni       Bagsværdregatta                                                    Kajak

 

Juni

8.- 10.                Deutchlandscup Essen, Tyskland                      Polo

15.- 16.              DT3                                                                               Polo

29.- 30.              Silkeborgregatta                                                      Kajak

 

Juli

1.- 3.                   Sommerskole                                                           Alle

27.                       Amager strandpark rundt                                    Alle

28.- 30.              Eca 1, Mechlen, Belgien                                       Polo

 

Juli

19.- 21.              Eca 2, Kaniow, Polen                                              Polo

 

August

3.- 4.                   Skovshoved Open                                                   Polo

5.- 7.                   Sommerskole                                                           Alle

10.                       DT4                                                                               Polo

17.                       Klubmesterskaber og nybegynderfest            Alle

26.- 1. Sept.     EM I kajakpolo, Portugal                                       Polo

30. – 1. sept.   DM i sprint, Silkeborg                                            Kajak

31.                       DT5                                                                               Polo

 

September

7.                         Tour de Gudenaa                                                    Alle

20.-22                Champions league, Catania, Italien.                 Polo

21.                       DM Marathon, Hvidovre                                      Kajak

28.                       Mølleåens blå bånd                                                Alle

 

Oktober

5.                         Standerstrygning og fest                                      Alle

 

November

 

December

24.                       Glædelig jul, klubhuset                                         Alle

31.                       Godt nytår, inkl. årets sidste ro tur og nytårs bad, klubhuset

 

 

Afslutningsvis vil vi opfordre alle neptunesere til at møde op til generalforsamlingen.

 

Mvh, Bestyrelsen