Information og starttider o-løb 3- oktober

29. september 2021 07:25 , af Mogens Stokholm

Løbeområde: Nørreskoven (mellem Furesøen og Værløse).

Start og mål: Kano og Kajakklubben Nord (ved Furesøbad), Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse

  • Kom først til start 10 min før din starttid.
  • Kun 1 person per par må hente kort ved startbordet, resten venter længere væk.
  • Kun 1 person per par løber ind i målområdet og stempler
  • Mål-området forlades straks

Parkering: - P-pladsen ved Furesø Marina, - 20 P-pladser ved Frederiksborgvej 102, på Fiskebækvej og på Frederiksborgvej syd for Fiskebækvej. Vær opmærksomme på, at I ikke blokerer redningsveje.

Der er ingen indendørs opholdsrum. Der er adgang til toilet og omklædning, men ikke bad.

Opvarmning: Der må varmes op på strandområdet og på stien mod Fiskebæk (mod nord).

Kortet: Alle baner har målestoksforholdet 1:7.500. 1 cm. på kortet = 75 meter i terrænet. Du må ikke kravle over (eller igennem) høje hegn. Du må ikke løbe igennem området skraveret med rødt (vildtbeskyttelse).

Dobbelttang: Hvis der er anvendt dobbelttang på din bane, så husk at klip med dobbelttang SKAL foretages vandret!

Starttider: Se vedhæftet fil eller på o-løbs facebook side: O- løb - DKF ( kano & kajak)