Generalforsamling_ulige_aar

Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling i Kajakklubben Neptun onsdag den 10. april 2019

Protokol generalforsamling i Kajakklubben Neptun 11-04-2018

Neptun regnskab 2018, underskrevet

Budget 2018

Budget 2019

Ændring af GF og regnskabsår endelig

Kontigentforøgelse endelig

Bestyrelsens sammensætning endelig

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol

3. Formandens beretning

4. Regnskab 2018

5. Budget 2019

6. Indkomne forslag

     • Ændring af generalforsamling og regnskabsår

     • Kontingentforhøjelse

     • Ændring af bestyrelsens sammensætning

7. Aktivitetsplan for diverse udvalg:

    a. Idrætsudvalg – v. Lars Jørgensen

    b. Husforvalter – v. Kasper Cronberg

    c. Både og bådmateriel – v. Kenneth Larsen

    d. Medier – v. Kurt Næsby og Mogens Stokholm

8. Valg af bestyrelse

    a. Formand (Maja Zimmermann, modtager ikke genvalg)

    b. Næstformand (Emil Rudy, modtager ikke genvalg)

    c. Kasserer (Emil Holm, modtager ikke genvalg)

    d. Sekretær (ledig)

    e. Husforvalter (Kasper Cronberg, modtager genvalg men ikke som husforvalter)

    f. Både og bådmateriel (Kenneth Larsen, modtager ikke genvalg)

    g. Medieansvarlig (ledig)

9. Valg af 1 revisor (vælges for 2 år ad gangen) (Lars Cassias)

10. Eventuelt